BOM Mazovia: Doświetlone przejścia w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach

Region

Jeszcze tylko do 18 czerwca można oddawać głosy na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W puli zgłoszonych projektów są również te z naszego regionu. Postanowiliśmy przybliżyć każdy z nich.

W tegorocznej edycji BOM do wydania jest 25 mln zł. A zasady głosowania są bardzo proste: Każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 2 projekty: na jeden projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden projekt z puli podregionalnej. Głos oddany tylko na jeden projekt też jest ważny.

W pierwszej kolejności będziemy prezentować projekty z puli podregionalnej, które mają zostać zrealizowane w naszym rejonie.

134. Doświetlone przejścia – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach

Projekt przewiduje doświetlenie 22 przejść dla pieszych (w tym także stref oczekiwania i stref dojścia do przejść) oraz zastosowanie nowoczesnego znaku drogowego A-16 przed 1 newralgicznym przejściem – w celu poprawy widoczności przejść i pieszych, szczególnie ważnej podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, kiedy to kierowcy mają ograniczoną widoczność a piesi często są ubrani na ciemno.

Przygotowując niniejszy projekt, jego autor dokonał przeglądu oświetlenia ulicznego w rejonie wszystkich 49 przejść dla pieszych przez jezdnie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Brwinów (tj. 7 przejść przez DW nr 701 w Domaniewku i Domaniewie, 9 przejść przez DW nr 719 w Kaniach, Otrębusach i Brwinowie oraz 33 przejść przez DW nr 720 w Czubinie, Brwinowie i Otrębusach), stwierdzając, że 12 przejść jest oświetlonych na bardzo dobrym poziomie (24,5% wszystkich przejść), zaś pozostałe w stopniu dobrym, dostatecznym lub nawet złym i bardzo złym.

Ponadto, należy zauważyć, że dla kilku odcinków dróg wojewódzkich zostały opracowane projekty dot. rozbudowy lub przebudowy dróg (np. przebudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie, rozbudowa skrzyżowania DW nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie, doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Rynek w Brwinowie) lub są obecnie prowadzone prace projektowe (np. projekt rozbudowy odc. DW nr 701 ul. Baśniowej w Domaniewku i Domaniewie w rejonie skrzyżowania z DP nr 3111W), w ramach których uwzględniono doświetlenie przejść dla pieszych.

Jednakże, dla znacznej pozostałej części dróg w najbliższych latach nie są przygotowywane projekty uwzględniające doświetlenie istniejących przejść dla pieszych. Dlatego też, zasadnym jest podjęcie osobnego działania w ramach BOM-u, polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu w 2024 r. doświetlenia lampami dedykowanymi 22 przejść dla pieszych w następujących postulowanych lokalizacjach:

DW nr 701
1. Domaniewek – Baśniowa w rejonie skrzyżowania z ul. Gołaszewską
2. Domaniew – Baśniowa w rejonie skrzyżowania z ul. Małego Księcia (tj. przy ulicy prowadzącej do świetlicy wiejskiej)
3. Domaniew – Baśniowa w rejonie posesji nr 50
4. Domaniew – Baśniowa w rejonie posesji nr 18

DW nr 719
5. Kanie – Warszawska – w rejonie Fabryki L’Oreal Polska
6. Kanie – Warszawska w rejonie skrzyżowania z ul. Nadarzyńską
7. Kanie – Warszawska w rejonie skrzyżowania z ul. Zaściankową (przy sklepach Biedronka i Dino)
8. Otrębusy – Warszawska w rejonie skrzyżowania z DW nr 720 ul. Natalińską
9. Otrębusy – Warszawska w rejonie skrzyżowania z DW nr 720 ul. Pszczelińską

DW nr 720
10. Czubin – w rejonie posesji nr 1
11. Czubin – w rejonie granicy posesji nr 3 i 4
12. Czubin – w rejonie skrzyżowania z DP nr 1509W (przy Domu Pomocy Społecznej)
13. Brwinów – Pszczelińska – pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wspólną i ul. Peronową (w rejonie ośrodka zdrowia i poczty)
14. Brwinów – Pszczelińska – w rejonie skrzyżowania z ul. Kraszewskiego
15. Brwinów – Pszczelińska – w rejonie skrzyżowania z ul. Graniczną
16. Brwinów – Pszczelińska – w rejonie skrzyżowania z ul. Piastowską
17. Brwinów – Pszczelińska – w rejonie skrzyżowania z ul. Pedagogiczną
18. Brwinów – Pszczelińska – w rejonie skrzyżowania z ul. Wiosennej
19. Otrębusy – Natalińska – w rejonie skrzyżowania z ul. Wiejską (tj. przy ulicy prowadzącej do ośrodka zdrowia, biblioteki i świetlicy)
20. Otrębusy – Natalińska – w rejonie skrzyżowania z ul. Wiejską (jw.)
21. Otrębusy – Natalińska – w rejonie skrzyżowania z ul. Karolińską (w sąsiedztwie przystanku WKD Otrębusy i parkingu P&R w Otrębusach)
22. Otrębusy – Natalińska – w rejonie skrzyżowania z ul. Karolińską (jw.)

Dopuszcza się możliwość zmiany niektórych ww. lokalizacji przejść dla pieszych w wyniku weryfikacji wykonalności technicznej projektu dokonywanej w ramach procedury BOM.

Pozostałe projekty:
36. Projekt i budowa brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej na DW 721 w miejscowości Sękocin Las
125. Festiwal im. Wojciecha Młynarskiego w Komorowie
134. Doświetlone przejścia – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach
176. Bezpieczne przejścia dla pieszych na drogach wojewódzkich w Gminie Brwinów
237. Zakup karetki dla mieszkańców miasta Pruszkowa i okolic
334. Zakup i montaż defibrylatorów AED w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. oraz produkcja spotu promującego pierwszą pomoc
357. Mazowiecki Festiwal nad Raszynką. Razem tworzymy Mazowsze!
362. Zielona obwodnica Grodziska Mazowieckiego
384. „Wielka Kuchnia na Mazowszu” – warsztaty kulinarne
387. Zajęcia z końmi jako sposób obniżenia poziomu stresu
455. Stop depresji u dzieci – Różne aspekty i sposoby walki.

W puli ogólnowojewódzkiej (wybraliśmy te ściśle związane z naszym regionem, zachęcamy jednak do zapoznania się z pełną listą)
110. Kampania edukacyjno-promocyjna na rzecz walki z ubóstwem energetycznym na Mazowszu (udział Piastowa)
113. VeloMazovia Południe – rowerowy szlak południowego Mazowsza(gminy z pow. pruszkowskiego i grodziskiego)
121. Wiata piknikowa, plac zabaw i urządzenia rekreacyjne street workout-u przy boisku wielofunkcyjnym (udział Pruszkowa)
146. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 720 – rondo Armii Krajowej w Nadarzynie.
322. Rewitalizacja terenów spacerowo-rekreacyjnych, modernizacja oświetlenia oraz montaż wiat rowerowych przy Szpitalu Tworkowskim
344. Zielone Mazowsze (zagospodarowanie terenu wokół siedziby „Mazowsza”)

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.