Będzie lepiej jeździć z Książenic do centrum Grodziska

Grodzisk Maz.

Gmina Grodzisk Mazowiecki wyremontuje ul. Okrężną, aby poprawić komunikację między Książenicami a centrum Grodziska. 25 października ogłoszono przetarg na realizację tej inwestycji.

Ul. Okrężna to droga łącząca ul. Królewską (DW719) i Nadarzyńską (droga powiatowa nr 1503W). Dokładnie będzie przebudowywany fragment od ul. Piaskowej do torów WKD – około 500-metrowy odcinek. Dokładna nazwa inwestycji to Budowa ulicy Okrężnej jako element poprawy spójności układu drogowego łączącego popegeerowską miejscowość Książenice z centrum Grodziska Mazowieckiego.

W ramach tego zadania wykonawca będzie musiał położyć nową nawierzchnię bitumiczną na jezdni o szerokości 5,5 m. Do tego wybudowane będą nowe zjazdy do posesji, asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy oraz pobocza. Ponadto mają być wykonane zieleńce.

Podczas budowy ul. Okrężnej będzie wybudowana także infrastruktura towarzysząca. Przebudowane będzie oświetlenie uliczne, wybudowany będzie kanał technologiczny na potrzeby monitoringu okolic od ul. Piaskowej do torów WKD, a także przebudowany będzie system kanalizacji. Już na etapie projektu gmina Grodzisk wymaga, aby wykonawca przewidział ściemnianie opraw LED w godz.00.00-5.00 na 50%. Wykonawca ponadto przy planowniu robót wszelkie prace powinny być skoordynowane z pracami na torach WKD oraz robót przy modernizacji sieci energetycznej prowadzonych przez PGE.

Na realizację zadania wykonawca będzie miał 430 dni od dnia podpisania umowy. Na oferty grodziski magistrat czeka do 9 listopada.

Budowa ul. Okrężnej będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.