Absolutorium dla Zarządu Województwa Maz.

Region

Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił absolutorium ZarządowiWojewództwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na podstawie przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji budżetu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, komisji merytorycznych oraz Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej, wystąpiła do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu województwa za 2009 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 32 radnych, przeciw było 5, a 4 wstrzymało się od głosu.

Podstawą do udzielenia absolutorium jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawionego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Jak podkreślił Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego mijający rok nie był rokiem łatwym. Odczuliśmy skutki kryzysu, podatki z CIT spadły poniżej prognoz Ministerstwa Finansów. Planowanie i realizacja budżetu w tak zmiennym okresie jest dużym wyzwaniem. Myślę jednak, że udało nam się temu zadaniu sprostać – dodał.

W budżecie województwa mazowieckiego na 2009 rok zaplanowano wydatki na kwotę ponad 3,9 mld zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę ponad 3,2 mld zł, co stanowi 82,7 proc. wykonania planu.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.