Żłobki jak orliki

Region

Rząd rozważy możliwość wspierania samorządów w zakładaniu żłobków i innych form opieki, podobnie jak przy budowie przyszkolnych boisk.

Taką deklarację złożył premier Donald Tusk. Wyraził też nadzieję, że nad przyjętymi przez rząd projektami – tzw. ustawy żłobkowej oraz o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – Sejm będzie pracował w trybie nadzwyczajnym, aby jak najszybciej zostały uchwalone.

– Każdy pomysł poprawiający sytuację, dający szansę na zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, jest dobry, pod warunkiem, że nadmiernie nie obciąży samorządów finansowo – mówi Bogumił Czubacki, burmistrz Sochaczewa.

W jego gminie miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku to 600 zł, czyli 7 tys. rocznie. – To dobrze wydane pieniądze, ale jednocześnie ogromne obciążenie – zauważa.

Jeszcze w trakcie konsultacji projektu nowych przepisów samorządowcy narzekali, że nie przewiduje on wsparcia finansowego dla gmin na zakładanie i prowadzenie żłobków.  

– Rząd nie może obciążać samorządów dodatkowymi kosztami. Proponując program budowy czy tworzenia placówek powinien wystąpić z propozycją wsparcia zainteresowanych gmin np. 30-40% dofinansowaniem – uważa Bogumił Czubacki.

Jak dodaje, każda polska gmina zadłuża się teraz maksymalnie, by do 2013 roku wykorzystać wszelkie dostępne środki unijne. – To jest obecnie priorytetem dla jednostek samorządu terytorialnego, dlatego wsparcie rządu wydaje się niezbędne – wyjaśnia.

Rząd zamierza wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Premier zapowiedział, że podobnie jak w przypadku rządowego programu budowy boisk Orlik, gminy powinny być wspierane w zakładaniu żłobków i innych form opieki. Rząd będzie szukał takich możliwości. Minister pracy i polityki społecznej, Jolanta Fedak sugerowała, że samorządy mogłyby być wspierane finansowo np. przy wyposażaniu żłobków.

Jak podkreśla rząd, nowa ustawa przez aktywizację zawodową matek i wzrost zatrudnienia w gminie przyczyni się pośrednio do zwiększenia dochodów samorządów. Zdaniem premiera zmiany wynikające z wprowadzania ustawy żłobkowej powinny spowodować w 2011 roku o 750 mln złotych więcej wpływów na tego typu opiekę.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.