W oczekiwaniu na kolejową dokumentację

Region

Nadal nie wiadomo, czy kolej zamierza ustawić wzdłuż modernizowanej linii kolejowej Warszawa – Skierniewice betonowe ekrany akustyczne o wysokości 5-6 m, tak jak to zaproponowała w pierwotnej koncepcji.

Decyzja środowiskowa regionalnego dyrektora ochrony środowiska, która zezwalała na postawienie ekranów, została zaskarżona przez lokalne samorządy, stowarzyszenia i osoby fizyczne do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ta czeka, aż inwestor przeprowadzający modernizację (PKP Polskie Linie Kolejowe) uzupełni dokumentację.

Przedstawionej przez kolej koncepcji betonowych ekranów sprzeciwiły się władze Milanówka, które uznały, że betonowy kanał oszpeci miasto. Protestów było jednak więcej. Jak poinformował nas Andrzej Dziura, zastępca dyrektora departamentu ocen oddziaływania na środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, od
11 do 26 stycznia 2010 r. do GDOŚ wpłynęło dziewięć odwołań od decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ, na mocy której można było zaproponować betonowe ekrany. Odwołania wnieśli m.in. burmistrz Milanówka, Urząd Gminy Wiskitki, Towarzystwo Przyjaciół Jaktorowa, Stowarzyszenie na rzecz Miast-Ogrodów oraz kilka innych stowarzyszeń i jedna osoba fizyczna.

Ustawieniu betonowych ekranów wzdłuż linii kolejowej w Milanówku sprzeciwiła się także Barbara Jezierska, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, która w opinii z marca 2010 r.,
sporządzonej dla PKP Polskie Linie Kolejowe, zaleciła rezygnację z jakichkolwiek ekranów w tym zabytkowym mieście-ogrodzie.

– Po zapoznaniu się z aktami sprawy, pismem z dnia 24 sierpnia 2010 r., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał inwestora (PKP PLK – red.) do uzupełnienia dokumentacji – mówi Andrzej Dziura. – Obecnie organ II instancji (GDOŚ – red.) oczekuje na materiały od inwestora. Postępowanie odwoławcze jest w toku, a rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło.

Jak dowiedzieliśmy się od wicedyrektora Dziury, GDOŚ nie ma w materiałach sprawy opinii MWKZ zalecającej rezygnację z ekranów w Milanówku.

Choć według zapowiedzi PKP PLK modernizacja linii kolejowej ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, nadal nie wiemy, co kolej zaproponuje. Jedyna odpowiedź, jaką udało nam się uzyskać z biura prasowego PKP PLK jest następująca: „PKP PLK zlecają wykonanie prac w zakresie ustalonym przez RDOŚ w decyzji środowiskowej. Dlatego uwzględnienie sprzeciwu Mazowieckiego Konserwatora Zabytków leży w gestii Dyrekcji Ochrony Środowiska, ponieważ to owa dyrekcja ustala parametry dotyczące ekranów akustycznych i jej zalecenia są realizowane przez PKP PLK.”

Oznacza to, że kolej zlecająca „wykonanie prac w zakresie ustalonym przez RDOŚ”, dotychczas nie wie, że ta decyzja została zaskarżona do GDOŚ. Nie wie także, że została wezwana przez GDOŚ do uzupełnienia dokumentacji, tj. także opinii MWKZ dla kolei, której treść jest nieznana GDOŚ.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.