Tesco w końcu na planach Piastowa

Region

Nowa wersja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umiejscawia supermarket na mapach.

Historia walki okolicznych mieszkańców z supermarketem jest starsza niż on sam.

Pomysł powstania sklepu mieszkańcy oprotestowali już na etapie jego projektowania, potem jego budowę, a przez ostatnie lata także jego uciążliwe dla sąsiedztwa istnienie. I choć sądy przyznały im w końcu rację – supermarketu tam być nie powinno – to w tej chwili nikt go już nie rozbierze. Do tej pory jednak sklepu nie było na mapach urbanistycznych miasta. Chociaż do autorstwa zgody na jego lokalizację w tym miejscu nikt się dziś nie przyznaje, to nowe plany zagospodarowania nie mogą potwierdzać fikcji. W nowo powstającym planie, chcąc nie chcąc, Tesco trzeba było wrysować.

Nowa wersja planu weszła właśnie w końcową fazę żmudnych konsultacji społecznych z mieszkańcami. Zgodnie z obowiązującą procedurą 15 lipca odbyła się druga debata publiczna, podczas której mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego składania uwag i zadawania pytań.

– W pierwszej fazie postępowania wpłynęło do nas aż 111 wniosków – tłumaczy Ryszard Wojciul, wiceburmistrz Piastowa. – Całkowicie uznaliśmy zasadność 40 z nich, a z 13 kolejnymi zgodziliśmy się częściowo. Pozostałe z różnych względów, najczęściej dlatego, że wychodziły poza zakres tego opracowania, zostały oddalone – dodaje. Przy tej ilości zmian wprowadzonych na ich podstawie do pierwotnej wersji planu była konieczność przeprowadzenia powtórnej debaty publicznej.

Temperatura wypowiedzi mieszkańców podczas spotkania nie świadczyła jednak o ich usatysfakcjonowaniu zmianami. Choć dominowało realne poczucie nieodwracalności istnienia supermarketu, to największe zastrzeżenia budził nadal fakt zbyt małej restrykcyjności planu wobec uciążliwości sklepu dla otoczenia.

– Ja w swoim ogrodzie mam hałas na poziomie 90 decybeli, w sytuacji gdy dopuszczalne normy mówią o 50-60 – argumentowała Mirosława Pawlak z ulicy Akacjowej. Jej posesja jest jedną z tych, które bezpośrednio przylegają do zaplecza supermarketu. – Zainstalowany ekran dźwiękochłonny obniża hałas zaledwie o 4 decybele i to tylko teoretycznie, bo dźwięki odbijają się od ściany marketu co potęguje ich siłę! W nocy nie możemy spać, bo wtedy właśnie pracują tam zgniatarki odpadów, a nad ranem silniki TIR-ów, które przyjeżdżają z dostawami – dodaje Pawlak. Jej zdaniem, najlepszym rozwiązaniem byłby wymóg zadaszenia terenu zaplecza. Mimo próśb mieszkańców takiego rozwiązania nie zapisano w omawianym planie.

Na hałas powodowany nocnymi dostawami do supermarketu narzekają też mieszkańcy ulicy Harcerskiej, która na sporym odcinku stała się wyłączoną z ruchu, odgrodzoną płotem i ekranami drogą wewnętrzną dla dostawców sklepu. Rada Miejska Piastowa wydzierżawiła supermarketowi część ulicy na 30 lat. – Oddajcie nam ulicę Harcerską! – odzywały się podniesione głosy z sali.

Podkreślano też, że poprawiona wersja planu nie egzekwuje od Tesco wymogu 30 proc. powierzchni zielonej na zajmowanym terenie. Choć odrzucono wniosek firmy o pozwolenie na wybudowanie taniej stacji benzynowej na parkingu, w miejscu przeznaczonym na zieleń, to obiecany wcześniej ochronny pas drzew i krzewów nadal nie powstał.

– Gdzie jest wymagany przepisami raport oddziaływania takiej inwestycji na środowisko? – pytała Teresa Głuchowska z ul. Harcerskiej – Skoro przyjmując ten plan, my mieszkańcy mamy się zgodzić na zalegalizowanie supermarketu, to dlaczego jest on tak korzystny dla właściciela sklepu, a tak niekorzystny dla nas? Dlaczego wciąż mamy poczucie, że władzom miejskim, które kiedyś wbrew ówczesnym planom zezwoliły na jego wybudowanie, nadal najmniej zależy na własnych mieszkańcach, a przecież i wyborcach – pytała.

Legalizacja Tesco na planach Piastowa odbędzie się prawdopodobnie podczas wrześniowej sesji Rady Miasta.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.