Wójt otrzymał absolutorium

Michałowice

Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice na wczorajszej sesji rady gminy otrzymał absolutorium. W sesji uczestniczyło 14 radnych, nikt nie wyraził sprzeciwu.

Michałowice jak zwykle wyszły przed szereg i jako pierwsze postanowiły rozliczyć wójta za ubiegły rok. 11 maja odbyła się XIV sesja rady gminy, na której poddano głosowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz udzielenia wójtowi absolutorium.

Warto wspomnieć, że udzielenie absolutorium oznacza, że władza odpowiednio realizowała swoje zadania. Chodzi tutaj głównie o sferę finansową, czyli wydatki majątkowe, inwestycje i zobowiązania.

– Radni w trakcie obrad Komisji budżetu i finansów, Komisji spraw społecznych oraz Komisji gospodarki komunalnej i przestrzennej mogli szczegółowo zapoznać się i przeanalizować  sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe gminy za rok 2015 oraz informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2015 r., wydając opinię – czytamy na stronie gminy Michałowice.

Zatem jak przebiegło głosowanie? Za przyjęciem uchwał głosowało 14 radnych, dzięki czemu Krzysztof Grabka po raz siódmy otrzymał absolutorium. Oznacza to, że radni pozytywnie ocenili działalność wójta.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.