Weryfikacja zakończona. Na jakie projekty będzie można głosować?

Pruszków

Zakończyła się formalna weryfikacja wniosków, jakie mieszkańcy Pruszkowa zgłosili do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wiadomo już, które pomysły trafią pod głosowanie. A jest ich sporo.

W tym roku na budżet obywatelski przeznaczono rekordową kwotę 1 mln 250 tys zł. Pomysły, które spotkają się z największym poparciem mieszkańców zostaną zrealizowane w 2019 r. Do dalszego etapu, czyli pod głosowanie trafią 42 wnioski ze zgłoszonych 69.

Jakie propozycje znalazły się w tym gronie? W obszarze I, czyli dla Gąsina są to: budowa miniskate parku, harcerskie gniazdo, zestaw rekreacyjny oraz inicjatywy „Babki w Akcji” i „Posprzątajmy po pupilach”. Dla obszaru II, czyli Żbikowa, zgłoszono m.in. doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Polskiej Organizacji Wojskowej oraz 3 Maja i Łączniczek AK, budowę miejsca na piknik w Parku Mazowsze, ogólnodostępnej strefy rekreacji przy szkole nr 9 oraz inicjatywy: „Znani i nieznani ludzie z Pruszkowa”, „Senioradę”, pokazy filmowe.

Mieszkańcy Tworek i Malich zgłosili pomysły m.in. na kwiaty w donicach przy ul. Partyzantów, świetlicę osiedlową, czujniki zanieczyszczenia powietrza, kosze na śmieci. Na Ostoi pojawiły się propozycje m.in. instalacji monitoringu na skrzyżowaniach Armii Krajowej i Księcia Józefa oraz Księcia Trojdena i Chrobrego, zajęć z języków angielskiego i portugalskiego, sprzątania po psach i integracji mieszkańców.

W obszarze V, czyli w centrum zgłoszono senioradę, budowę placu zabaw, montaż dystrybutorów torebek na psie odchody. Dla Wyględówka (obszar VI) pojawiły się pomysły m.in. na nową stację rowerów miejskich, piknik w Zanie, śniadania w parku i inicjatywy „Kurtyna w górę”, „Twórcą być”. Dla obszaru VII mieszkańcy będą mogli wybrać spośród budowy placu zabaw przy szkole nr 2, miejsca na piknik w parku Żwirowisko, stacji roweru miejskiego, oświetlenia boiska i kilku innych.

Głosowanie na poszczególne pomysły rozpocznie się 26 maja, a zakończy 24 czerwca. Przypominamy, że cała kwota tegrocznego budżetu obywatelskiego podzielona jest na obszary. Mieszkańcy obszaru I (Gąsin) do rozdysponowania będą mieli kwotę 159 913,12 zł. Na zadania z obszaru II (Bąki i Żbików) przeznaczono kwotę 249 322,20 zł. Na obszar III (Tworki i Malichy) przypadła kwota 148 164,92 zł. Na projekty w obszarze IV (Ostoja) przewidziano 172 646,58 zł, a w obszarze V (Centrum) 155 764,73 zł. Dla ostatnich dwóch obszarów VI (Wyględówek) i VII (os Prusa) zarezerwowano odpowiednio: 161 336,95 zł i 202 851,50 zł.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.