Walka o południową obwodnicę Grodziska

Region

Mieszkańcy Milanówka są podzieleni w sprawie przebiegu obwodnicy Północna czy południowa? A może obydwie? Która z koncepcji budowy planowanych obwodnic Grodziska zostanie zrealizowana?

Fakt, że obwodnica Grodziska Mazowieckiego musi powstać, jest bezsporny. Narastający ruch samochodowy, zwłaszcza ciężarowy, i związane z tym korki powodują, że przejazd przez centrum miasta zajmuje niekiedy nawet pół godziny. Pytanie tylko, który z wariantów obwodnicy wybrać? Południowy? W tej części miasta osiedla się najwięcej osób, wydawanych jest najwięcej pozwoleń na budowę, a poza tym tereny w tym miejscu już dawno zostały zarezerwowane pod budowę obwodnicy. A może jednak wariant północny? To ochroniłoby walory krajobrazowe i przyrodnicze miasta-ogrodu, jakim jest Milanówek.

Grodzisk: zwycięży wariant południowy

– Powstanie obwodnicy południowej Grodziska Mazowieckiego jest sprawą bezdyskusyjną. Została już wykonana koncepcja szczegółowa, obecnie jestem w trakcie pisania decyzji środowiskowej, która w tym roku zostanie wydana. Liczę się oczywiście z protestami, ale mam nadzieję, że burmistrz i rada Milanówka wyciągnęli wnioski z poprzedniej kadencji. Cudów w przyrodzie nie ma, drogi po prostu muszą być – mówi Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska. – To nie jest tak, że nie chcemy się zgodzić na wariant północny. Ta droga również powinna powstać, ale nie na zasadzie zastąpienia nią trasy południowej. W przeciwnym razie, ludzie z Milanówka musieliby nadrabiać 15 km, poza tym spowodowałoby to natężenie ruchu w centrum starego Milanówka, a tego przecież nie chcą. Ponadto jest święta zasada: tereny pod budowę obwodnicy południowej są zablokowane od 40 lat i trzeba to zaakceptować. Nie można innych traktować na zasadzie, że my jesteśmy lepsi, bardziej inteligentni, to nam się należy, a innym nie. Mieszkańcy Milanówka już podczas ostatnich wyborów pokazali, że im na południowej obwodnicy również zależy, burmistrz Jerzy Wysocki już na ten temat chce rozmawiać. Uważam, że Wysocki jest niezłym burmistrzem, ale przez to, że nie zgadzał się na wariant południowy obwodnicy, musiał przejść przez drugą turę wyborów.

Specjaliści też są za

Na zlecenie gminy Grodzisk Mazowiecki we wrześniu 2008 r. biuro projektowo-konsultingowe TransEko wykonało analizę, która nie pozostawia złudzeń co do zasadności budowy drogi. „W wyniku analiz stwierdzono korzystny wpływ budowy południowej obwodnicy dla południowego obszaru Grodziska w tym Kad i Odrano Woli. Funkcjonowanie nowej trasy ułatwi dostęp do układu drogowego w tym do projektowanej obwodnicy zachodniej i węzła autostradowego Tłuste jak i do pozostałych dróg wyjazdowych z miasta (kierunek zachodni i południowy). Będzie mieć także bardzo ważne znaczenie dla zwiększenia atrakcyjności drogi wojewódzkiej 719 w codziennych dojazdach do Warszawy, w związku z poprawą warunków ruchu. (…) Zahamowanie budowy (jej ograniczenie wyłącznie do obszaru Grodziska Maz., bez kontynuacji na terenie Milanówka) może oznaczać zwiększone obciążenie układu ulic lokalnych, stanowiących powiązanie trasy obwodowej z ul. Królewską” – czytamy w dokumencie.

Milanówek:tak dla obwodnicy, ale tylko północnej

Tymczasem część mieszkańców Milanówka zdecydowanie sprzeciwia się budowie południowej obwodnicy Grodziska Maz. Ich zdaniem, trasa szybkiego ruchu spowoduje, że krajobrazowo-przyrodniczy charakter miasta-ogrodu, jakim jest Milanówek, przestanie istnieć. W zeszłym roku złożyli skargę na działalność marszałka Adama Struzika w tej sprawie do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. „Wyrażamy głębokie oburzenie wobec ignorowania opinii zgłaszanych przez przedstawicieli Milanówka do opracowanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie gmin Milanówek i Grodzisk Mazowiecki. Zostało ono sporządzone bez należytej dbałości o interesy mieszkańców oraz szczególnego charakteru Miasta Milanówka – Miasta Ogrodu” – napisali sygnatariusze listu.

– Nasze stanowisko w tej sprawie jest wciąż takie samo, nic się nie zmieniło – mówi Wiesław Krendzelak, kierownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta w Milanówku.

Jak się skończy spór?

Za południowym wariantem grodziskiej obwodnicy opowiada się również Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. – Nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 719 uwzględniony został wiele lat temu w planie zagospodarowania przestrzennego, strategii woj. mazowieckiego i wielu opracowaniach wykonanych przez ekspertów w dziedzinie rozwoju sieci drogowej. Nowa droga po północnej stronie Milanówka to droga lokalna. Budowa tej drogi absolutnie nie należy do naszych kompetencji. Obecnie zakończyły się prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym – mówi Monika Burdon, rzecznik prasowy MZDW.

Obecny stan dróg i natężenie ruchu samochodowego powodują, że obwodnica Grodziska jest niezbędna. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Milanówka będą musieli się pogodzić z budową jej południowego wariantu.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.