Prawda o budżetach

Region

Po długich dyskusjach radni uchwalili wreszcie budżet. Często czytamy podobne informacje i dziwimy się: i co z tego, że uchwalili? Mieli pieniądze z naszych podatków, biorą diety, więc uchwalili, na co je wydać. Jest w tym coś niezwykłego? Teoretycznie nic, ale…

Cóż to jest ten budżet miasta, czy powiatu? Zgodnie z definicją budżet samorządu jest rocznym planem działań jednostki samorządu, określającym wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich zrealizowanie. Budżet powinien zawierać zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków oraz propozycje zamierzeń i źródeł ich finansowania, a także harmonogram ich realizacji.

Budżet gminy, czy powiatu jest podstawowym dokumentem przyjmowanym w formie uchwały przez organ stanowiący samorządu, czyli radę gminy albo powiatu. Budżet umożliwia prowadzenie planowej i racjonalnej działalności finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Przy uchwalaniu budżetów obowiązują ścisłe, określone prawem procedury oraz terminy ich realizacji. Zasady te zawarte są w ustawach o samorządzie gminnym, oraz ustawie o finansach publicznych. Budżety samorządów powinny być uchwalone przed rozpoczęciem roku którego dotyczą (w szczególnych przypadkach najpóźniej do 31 marca roku obrachunkowego).

Aby projekt stał się budżetem, musi być zaopiniowany przez regionalną izbę obrachunkową, skorygowany zgodnie z jej uwagami i zaleceniami, przyjęty przez komisje merytoryczne i pozytywnie przegłosowany przez większość radnych. A to już nie jest takie proste. Poprawnie skonstruowany budżet ma na celu zbilansowanie prognozowanych dochodów z wydatkami przeznaczonymi na realizację planowanych zadań. W większości przypadków wydatki budżetu są większe od zakładanych dochodów. Nadwyżka wydatków nad dochodami to deficyt budżetowy, który finansowany jest kredytami lub pożyczkami. Dochody, wydatki oraz zadania samorządu zapisane są w budżecie według szczegółowej skomplikowanej klasyfikacji, a także w rozbiciu na bieżące i majątkowe.

Stosunek wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków ogółem jest parametrem służącym ocenie dynamiki budżetu i skuteczności działań poszczególnych samorządów. Prawda, że proste? No to do absolutorium.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.