V sesja rady powiatu pruszkowskiego

Region

Zmiany w budżecie, zmiany w składzie rady i jej komisjach, wybór członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, wybór przedstawicieli rady do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – to główne tematy, którymi zajęła się rada powiatu pruszkowskiego podczas V sesji w czwartek 10 marca.

Konieczność uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2011 r. wynikała z faktu, że Regionalna Izba Obrachunkowa, która przedstawiła swoje uwagi i zalecenia do projektu budżetu przedstawionego jej jeszcze w ubiegłym roku, wycofała się z części uwag. Oznacza to, że pierwotnie przyjęty budżet (w styczniu 2011 r.) zawierał poprawki wynikające z uwag RIO. W sytuacji, kiedy RIO wycofała się z tych uwag, należało skorygować budżet i przywrócić jego pierwotny kształt. Poprawki były kosmetyczne i nie mające większego znaczenia dla całości planu finansowego powiatu, jednak na ich przegłosowanie rada straciła ponad półtorej godziny. Stało się tak za sprawą opozycji, która dopatrywała się proceduralnych błędów w przedstawionych radzie do głosowania dokumentach uchwały. W końcu jednak osiągnięto porozumienie i poprawki do budżetu zostały uchwalone.

W związku ze zrzeczeniem się mandatów radnych przez Jana Starzyńskiego (prezydenta Pruszkowa) i Zdzisławy Zielińskiej (wiceburmistrza Piastowa), ich miejsce w radzie powiatu zajęli Maria Sybilska-Jurgaś i Jacek Olejnik. Maria Sybilska-Jurgaś została także członkiem komisji rady: Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych, a Jacek Olejnik – Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu oraz Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rada wybrała także swoich przedstawicieli do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. Zostali nimi radni: Lechosław Dowgiłłowicz-Nowicki, Stanisław Dymura, Lech Kulesza, Hanna Kuran, Jadwiga Lawrence, Grażyna Słowikowska-Żaboklicka i Tadeusz Sutkowski.

Do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, działającej przy staroście pruszkowskim, delegowano radnych Jacka Olejnika i Tomasza Osińskiego.

Pozostałe uchwały podjęte podczas V sesji dotyczyły m.in.: rocznego programu określającego zasady współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego, określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, planu pracy rady na 2011 r. oraz wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2010 r. powiatu pruszkowskiego i SPZZOZ w Pruszkowie.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.