Uchwała krajobrazowa w Michałowicach. Niebawem ruszają konsultacje społeczne.

Michałowice

Billboardy, plakaty i bandery reklamowe można spotkać niemal na każdym kroku. Coraz więcej gmin decyduje się na przyjęcie tzw. uchwały krajobrazowej, która reguluje sposób i formę reklam funkcjonujących w przestrzeni publicznej.

Uchwalenie wewnętrznych regulacji dotyczących reklam poprzedzają konsultacje społeczne. W gminie Michałowice rozpoczną się one 16 czerwca o godz. 17.00 spotkaniem otwartym w Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. Uwagi, opinie i sugestie będzie można zgłaszać również za pośrednictwem formularze kontaktowego dostępnego na stronie internetowej gminy.

Projekt uchwały opracowany przez biuro urbanistyczno-architektoniczne „Projekt Miasto” zakłada uporządkowanie przestrzeni publicznej i usunięcie z niej reklam, które szpecą krajobraz. Przede wszystkim – uchwała obejmie teren całej gminy i wszelkie istniejące reklamy będzie trzeba do niej dostosować. Teren Michałowic podzielono na trzy strefy – obszar zielony (teren Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; tutaj dopuszczalne małe reklamy kierunkowe i szyldy), podstawowy obszar gminy Michałowice (reklamy standardowe i duże na nieruchomościach o dużych powierzchniach) oraz rejon Alei Jerozolimskich (dopuszczalne dowolne formaty i formy reklam, ale wysokiej jakości).

Aby rozwiązać wszelkie problemy z reklamami dla każdego obszaru zaproponowano szereg szczegółowych zasad, jak np. wielkość reklamy, rodzaj i ilość, a także określenie zasad kompozycyjnych. W projekcie przestawiono przykłady dobrych i złych praktyk umieszczania szyldów, bannerów itp. Założono, że termin i warunki dostosowania reklam do uchwały waha się od roku (najbardziej szpecące, złej jakości) do pięciu lat (tablice reklamowe sytuowane w oparciu o pozwolenie na budowę). W pozostałych przypadkach termin dostosowania to 2 lata.

Jest to pierwszy etap prac nad uchwałą. Kolejne etapy zakładają wyłożenie sformułowanego projektu uchwały, wprowadzenie zmian po kolejnych konsultacjach. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu zaplanowane jest na początek 2022 roku. Szczegóły projektu i więcej informacji znajdziecie tutaj.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

Komentarze 1

Jedna odpowiedź do “Uchwała krajobrazowa w Michałowicach. Niebawem ruszają konsultacje społeczne.”

  1. ??? pisze:

    Hahahaha.
    Wytnijcie jeszcze kilka drzew bo 5g nie działa ….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły