Starosta przechowa

Region

Rzeczy znalezione o wartości powyżej 50 zł trafią na przechowanie do starosty – zakłada projekt przygotowany w ministerstwie sprawiedliwości. Nowe prawo dotyczy także zwierząt.

Pierwotnie kwestie rzeczy znalezionych miały być uregulowane w drodze nowelizacji kodeksu cywilnego, ostateczne rząd zdecydował się na oddzielną ustawę – o rzeczach znalezionych.

Przygotowany w ministerstwie sprawiedliwości projekt nakłada kilka obowiązków na starostów – m.in. dotyczące przyjmowania, przechowywania i oddania właścicielowi rzeczy znalezionych.

Zgodnie z wersją przesłaną do konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, znalazca cudzej rzeczy powinien – jeśli nie jest w stanie samodzielnie ustalić właściciela – zawiadomić o tym starostę. Dodatkowo, jeżeli wartość znalezionych pieniędzy lub przedmiotu przekracza 50 zł (ustawa zakłada, że także np. psa lub kota) znalazca ma obowiązek oddania ich na przechowanie do starostwa.

Projekt zakłada, że w urzędzie powinna funkcjonować komórka organizacyjna zajmująca się przyjmowaniem rzeczy znalezionych.

Na staroście procedura przekazywania rzeczy znalezionych może się nie skończyć. W sytuacji rzeczy o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej przedmiot powinien za pośrednictwem powiatu trafić do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Projekt zakłada także, że jeżeli rzecz zostanie znaleziona w budynku publicznym lub środku transportu publicznego znalazca powinien oddać przedmiot najpierw zarządcy budynku lub miejskiego autobusu, a ten przekazuje go staroście – jeżeli w ciągu trzech dni nie zgłosi się właściciel.

Starostwo właściwie nie ma możliwości odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej. Ustawa pozwala na wyjątek jedynie w sytuacji, kiedy przedmiot nie posiada żadnej wartości materialnej, naukowej, historycznej lub artystycznej.

Zgodnie z procedurą zaproponowaną przez resort sprawiedliwości, starosta w przypadku przyjęcia od znalazcy pieniędzy powinien sporządzić ich opis (liczba oraz rodzaj banknotów i monet), a następnie złożyć ja na rachunku bankowym. W przypadku przedmiotów – jeżeli koszt ich przechowania były niewspółmierny do wartości lub ich przechowanie byłoby utrudnione – będzie mógł sprzedać znalezisko. Zwłaszcza, jeżeli to będzie rzecz szybko psująca.

Na staroście będzie ciążył także obowiązek publicznego ogłoszenia w swojej siedzibie o znalezieniu pieniędzy lub przedmiotu. Jeśli ich wartość przekroczy jednak 5 tys zł, ogłoszenie powinno się także znaleźć w dzienniku lokalnym lub ogólnopolskim oraz na stronie BIP

Projekt zakłada, że koszty przechowywania i poszukiwań będzie ponosił właściciel, który będzie musiał zapłacić je w chwili odbioru przedmiotu w starostwie. Dodatkowo, znalazcy przysługuje prawo do „znaleźnego” w wysokości 10% wartości.

W przypadku nieodebrania przedmiotu przez właściciela lub w dodatkowym terminie przez znalazcę prawo własności zostanie przeniesione na Skarb Państwa.

Obecnie podstawowym aktami regulującymi postępowanie w większości przypadków znalezienia rzeczy zagubionych są Kodeks cywilny i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rzeczy znalezionych. Dotychczasowe rozwiązania nie precyzują jednak m.in. do jakiego organu państwowego należy zwrócić się w przypadku znalezienia przedmiotu lub pieniędzy.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.