Skromny budżet Piastowa

Piastów

Wiemy już jak wygląda plan finansowy Piastowa na 2016 r. Lista zadań inwestycyjnych jest niezwykle krótka i zawiera jedynie... 15 pozycji.

Piastów od lat jest jedną z niewielu gmin w naszym regionie, która nie może się pochwalić zbyt „bogatym” budżetem. I choć pod względem kwot rok 2016 w Piastowie będzie nieco lepszy, to tego samego nie można powiedzieć o liczbie inwestycji.

W przyszłym roku szacowane dochody gminy wyniosą 68,1 mln zł, czyli aż o blisko 8 mln zł więcej niż w roku bieżącym (60,9 mln zł). Podobny trend widzimy w wydatkach. W przyszłym roku Piastów „wyda” 71,1 mln zł. Dla porównania w tym roku wydatki pochłonęły 65 mln zł. Zwiększy się również deficyt miasta z 2,88 mln zł do 3 mln zł.

Warto również zauważyć, że przyszłoroczne inwestycje pochłoną 7,4 mln zł. I choć jest to kwota o 1,3 mln zł wyższa od tej zaplanowanej na bieżący rok (w 2015 r. na inwestycje Piastów przeznaczył 6,1 mln zł), to liczba zadań do realizacji jest znacznie mniejsza. Lista zawiera tylko 15 pozycji, czyli o 11 mniej niż w roku bieżącym.

Niespełna połowę wydatków inwestycyjnych pochłonie dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (3,3  mln zł). W tym dziale znajduje się sztandarowe zadanie miasta, czyli budowa odwodnienia w północnej części Piastowa (2,8 mln zł). Pozostałe 500 tys. miasto przeznaczy na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Kolejny ważny dla mieszkańców dział to drogi, na których modernizację miasto przeznaczy jedynie 1,15 mln zł. Znajdziemy tu zaledwie… trzy inwestycje: przebudowę nawierzchni ul. Orła Białego wraz z odwodnieniem (950 tys. zł), budowę ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (150 tys. zł) oraz budowę parkingów w programie Park&Ride (50 tys. zł).

Co jeszcze znalazło się w piastowskim budżecie? Miasto na zadania inwestycyjne w zakresie dostarczania wody wyda 690 tys. zł (budowa wodociągów w ul. Mazurskiej, Kołłątaja, Orła Białego do ul. Lelewaela, Cieszyńskiej, Staszica, Małachowskiego, Toruńskiej), ponad 563 tys. zł. na gospodarkę mieszkaniową (budowa budynku komunalnego i zakup gruntów), a na zadania oświatowe – 540 tys. zł (budowa zespołu gimnazjalno-licealnego w Piastowie). Za niewiele ponad 32 tys. zł miasto kupi sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Pozostałe środki, czyli 1,17 mln zł zostaną przeznaczone na udział w międzygminnych projektach. Najważniejszy z nich to przebudowa rowu U-1. Piastów na ten cel przekaże gminie Michałowice prawie 1,16 mln zł.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.