Radni zadecydowali – czeka nas podwyżka cen biletów

Region

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Porcelit" i podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej – to najważniejsze uchwały, jakie podjęła rada miejska Pruszkowa na czwartkowej sesji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, radni na początku sesji zajęli się podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta „Porcelit”. Zastępca prezydenta Pruszkowa Andrzej Kurzela zaznaczał, że główny cel zmian to planowane utworzenie w Pałacyku Porcelitu centrum kultury. – Pałacyk Porcelitu jest idealną lokalizacją na takie przedsięwzięcie – mówił. Nadmienił, że 9 listopada ubiegłego roku został podpisany list intencyjny z właścicielem pałacyku w sprawie przejęcia przez miasto budynku wraz z przyległym terenem za symboliczną złotówkę. Jednak właściciel nieruchomości postawił warunek: zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego tej części Pruszkowa.

Radni dopytywali o szczegóły zmian w planie zagospodarowania, o jakie wnioskuje właściciel pałacyku. Andrzej Kurzela poinformował, że właściciel ma złożyć wniosek do 15 lutego. – Podjęcie uchwały nie przesądza tego, na jakich warunkach będziemy mogli przejąć pałacyk. To jedynie uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu. Przed nami daleka droga do zmian. Będziemy je jeszcze dyskutować m.in. na forum komisji – mówił Andrzej Kurzela. Po tych wyjaśnieniach uchwała została przyjęta.

Nie mało emocji wzbudziła uchwała dotycząca opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i bezpłatnych przejazdów w środkach komunikacji miejskiej. Wiceprezydent Kurzela podkreślił, że wołałby referować uchwałę, w której obniżałoby się ceny biletów. Jednak wydaje się to dziś niemożliwe. – Samorząd pruszkowski planuje rozbudowę linii autobusowych przy współpracy z warszawskim Zarządem Transportu Miejskiego. Pierwsza taka linia będzie uruchomiona prawdopodobnie od 1 marca. Zaś druga – jeszcze w tym roku na trasie od dworca PKP w Pruszkowie do dworca PKP w Piastowie. Jeśli nie uda się takiej współpracy z Piastowem nawiązać, linia ta ma kursować po terenie Żbikowa i Bąków – mówił wiceprezydent.

W projekcie uchwały zaproponowano, by cena jednorazowego biletu normalnego wynosiła 3 zł. Andrzej Kurzela dodał, że ZTM też będzie w najbliższym czasie proponował radzie Warszawy podwyżkę ceny biletu jednorazowego z 2,80 zł do 3,20 zł. – Z informacji, jakie uzyskiwaliśmy w innych gminach wynika, że wszyscy przygotowują się do podwyżki cen biletów. Jednocześnie jesteśmy w przededniu ogłaszania przetargów, dlatego powinniśmy tę uchwalę podjąć. Wszystko po to, by w specyfikacji przetargowej podać warunki, jakie będą obowiązywały w tym roku, by nie zmieniać ich w trakcie obowiązywania umowy – tłumaczył Andrzej Kurzela. Jak podkreślił, podwyżka dotyczy jedynie ceny biletu jednorazowego na liniach pruszkowskich. Pasażerowie mający warszawską kartę miejską będą podróżować tymi liniami w ramach wspólnego biletu. Mimo wyjaśnień wiceprezydenta, kilku radnych kwestionowało zasadność podwyżki cen biletów. Uchwała została jednak przyjęta.

Ponadto podczas sesji jednogłośnie przyjęto uchwały:
– w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie podstrefy pruszkowskiej łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na terenie Pruszkowa (chodzi o zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów)
– o zawarciu porozumienia w sprawie powierzenia gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej
– o wspólnym finansowaniu komunikacji autobusowej z gminami Ożarów Mazowiecki i Michałowice.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.