Rada Brwinowa zakończyła kadencję

Region

Na ostatniej w mijającej kadencji, LXXII sesji zebrała się w piątek 12 listopada Rada Miejska Brwinowa. Oprócz podsumowania kadencji i jej zakończenia, rada miała jeszcze do przegłosowania kilka uchwał, które spadły z porządku obrad poprzedniej sesji 29 października.

W merytorycznej części sesji znalazło się również miejsce na sprawy mieszkańców. Po raz kolejny zgłoszono problem posesji sąsiadujących ze stadionem. Jeden z mieszkańców skarżył się, że jest mimowolnym świadkiem burd kibiców i pijackich wybryków tylko dlatego, że jego posesja sąsiaduje ze stadionem, który nie jest ogrodzony odpowiednim parkanem. W odpowiedzi burmistrz Andrzej Guzik poinformował o planach zamontowania monitoringu na stadionie. – To z pewnością wpłynie na zachowanie kibiców – mówił. Poinformował również, że być może w przyszłym roku będzie możliwe zamontowanie parkanów oddzielających stadion on sąsiadujących z nim posesji. Jedna z posesji sąsiadujących ze stadionem została już takim parkanem oddzielona.

Pod obrady trafił także odesłany na poprzedniej sesji do prac w komisji projekt uchwały o zmianie formy prawnej realizacji zadania własnego gminy, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz o upoważnieniu burmistrza do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na usługi operatora infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Chodzi o to, by koncesjonariusz był nie tylko operatorem, ale także mógł wybudować sieć kanalizacyjną dla północnych obszarów gminy. Uchwała ta wiąże się także z planami budowy oczyszczalni ścieków w Mosznie.

W dyskusji nad projektem uchwały niektórzy radni wskazywali na fakt, że tak ważna decyzja, która może zadecydować o gospodarce wodociągowo-ściekowej gminy na wiele następnych kadencji, nie powinna być podejmowana przez ustępującą radę na ostatniej sesji. Wskazywali, że zasadne by było, aby głosowała ją już nowa rada, której przyjdzie zmierzyć się z konsekwencjami tej uchwały. Padł wniosek, by nie głosować nad tą uchwałą i zostawić ją radnym następnej kadencji.
Inni radni argumentowali z kolei, że dyskusja o gospodarce wodno-ściekowej gminy trwa przez całą kadencję i jej efektem jest właśnie m.in. projekt tej uchwały. – Ponieważ skład rady może się za chwilę zmienić, zasadne byłoby, gdyby ustępująca rada zakończyła swoje prace podjęciem uchwały, a nie zostawiała jej nowym radnym, którzy mogą nie mieć rozeznania w tym zagadnieniu – argumentowali zwolennicy przyjęcia uchwały. Także burmistrz Andrzej Guzik przekonywał, że wszelkie wątpliwości związane z realizacją tej uchwały zostaną szybko rozwiane, bo analizę ekonomiczną przedsięwzięcia (jej brak był ważnym argumentem przeciwników głosowania) można wykonać w ciągu kilku tygodni. – Jeśli rada przyjmie uchwałę, powiększając obszary, które mają być objęte budową sieci kanalizacyjnej o Owczarnię i Żółwin (była to jedna z poprawek wniesionych po poprzedniej sesji rady – przyp. red.), to wówczas nowa rada otrzyma za kilka tygodni kompletne opracowanie ekonomiczne – przekonywał wskazując, że odrzucenie uchwały będzie oznaczać, że nie będzie wiadomo, jakich obszarów i zakresu prac ma dotyczyć przygotowywana analiza ekonomiczna.

Po długiej dyskusji rada przegłosowała uchwałę 16 głosami przy pięciu wstrzymujących się.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.