PSE nie rezygnuje z budowy linii 400 kV

Region

W minioną środę, po raz pierwszy od kilku miesięcy, doszło do spotkania przedstawicieli spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne ze stroną społeczną. Inwestor podtrzymuje konieczność budowy nowej linii wysokiego napięcia, choć nadzieję na zmianę planów daje przegłosowana nowelizacja tzw. specustawy przesyłowej.

Jak wielokrotnie zaznaczało już PSE, połączenie elektrowni Kozienice ze stacją Ołtarzew jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej, szczególnie w centralnej i północno-wschodniej Polsce. – Obecnie trwają wnikliwe prace analityczne dotyczące wykonalności inwestycji. Szczegółowym analizom w obszarze technicznym i administracyjnym zostaną poddane wszystkie możliwe korytarze tras. Publiczne zaprezentowanie wyników tych prac planowane jest w połowie 2018 roku. Następnie będą one przedmiotem konsultacji społecznych – zaznacza spółka.

O planach podczas środowego spotkania mówił Eryk Kłossowski, prezes PSE: – Zdajemy sobie sprawę, że proces budowy linii 400 kV relacji Kozienice–Ołtarzew ma za sobą długą i trudną historię. Stąd już na etapie prac analitycznych, będących wstępem do szerokich konsultacji społecznych, dopełnimy wszelkich starań, by efektywnie ograniczyć kluczowe dla tej inwestycji ryzyka. Zgodnie z   wcześniejszymi zapowiedziami, chcemy włączyć społeczności lokalne w dialog dotyczący istotnych aspektów budowy planowanej inwestycji. Wierzymy, że działając wspólnie, zdołamy wypracować optymalne rozwiązania, pozwalające na realizację strategicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego inwestycji.

Przedstawiciele spółki zobowiązali się także do prowadzenia partnerskiego dialogu z właścicielami nieruchomości w celu ustanowienia służebności przesyłu. – Ich interesy zabezpieczy notarialna umowa cywilnoprawna, szczegółowo określająca zasady wykorzystywania gruntu. W przypadku pojawienia się na etapie budowy linii jakichkolwiek szkód, właścicielom gruntów zostanie wypłacone godziwe odszkodowanie. W trakcie eksploatacji bliskość infrastruktury przesyłowej nie będzie mieć wpływu na uprawę ziemi rolnej, a tym bardziej na ekologiczny charakter produkowanej żywności – zaznacza PSE.

Kolejnym etapem realizacji inwestycji ma być dokonanie w I połowie 2018 roku wstępnej oceny wyników analizy możliwości połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją elektroenergetyczną w Ołtarzewie, a następnie w II połowie 2018 r. przeprowadzenie konsultacji społecznych i wybór optymalnego wariantu dla tego połączenia.

Jak te zapewnienia przyjmują mieszkańcy? – Spotkanie nie rozwiało niepokojów i wątpliwości. M.in. nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie czy i kiedy inwestor zamierza wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego linii 2x400kV Kozienice-Ołtarzew w obecnym przebiegu. Nie wiemy jak dotychczasowe doświadczenia przełożą się na prace nad wyznaczaniem przebiegu linii 2×400 kV i czy zostaną spełnione kryteria najmniejszej szkodliwości społecznej, merytoryczności decyzji oraz stosowanie się do wskazówek Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Nie uznajemy możliwości posadowienia linii Kozienice-Ołtarzew na terenach silnie zurbanizowanych i objętych intensywną produkcją sadowniczą, bo hamuje to rozwój terenów z ogromnym potencjałem – mówi Adam Banaszek ze Społecznej Grupy Koordynacyjnej. – Propozycja „nowego otwarcia” przy jednoczesnym podkreśleniu wagi konsultacji społecznych rodzi wiele pytań. Czy i jak głos mieszkańców będzie brany pod uwagę w procesie przygotowywania inwestycji?, Czy Inwestor zrezygnuje z możliwości władczego działania przewidzianego specustawą przesyłową?, Czy przewidziane w dwuletnim harmonogramie prace dadzą rękojmię wypracowania rozwiązań lepszych od dotychczasowych, które wywołały tyle konfliktów społecznych? Tylko odpowiedź „3x tak” ze strony PSE SA może dać podstawę do nawiązania równoprawnego dialogu – dodaje inny przedstawiciel SKG, Jarosław Stecki.

Niewielką, ale jednak nadzieję, mieszkańcy wiążą z uchwaloną w miniony piątek nowelizacją specustawy przesyłowej. Wpisano do niej rozbudowę istniejącej linii 220 kV Kozienice-Miłosna. Realizacja tego przedsięwzięcia mogłaby oznaczać, że budowa całkowicie nowej linii na terenie gmin naszego regionu nie jest konieczna.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.