Przebudują ulice w Otrębusach

Otrębusy

Trwają prace związane z przebudową ulic Toeplitza i Sadowej w Otrębusach. Remont obejmie odcinek od ul. Sygietyńskiego do Wspólnej.

Jaki jest zakres prac? Obejmuje on przebudowę całego pasa drogowego ul. Toeplitza z wjazdem w ul. Kolberga oraz części ul. Sadowej na odcinku od  ul. Sygietyńskiego do ul. Wspólnej (bez skrzyżowań z tymi ulicami).

W pasie ul. Toeplitza zostanie wybudowana jezdnia asfaltowa z częściowo utwardzonym poboczem oraz chodnikiem między ul. Warszawską a ul. O.Kolberga. W środkowym odcinku będzie wyniesienie z kostki betonowej spowalniające ruch drogowy. Wyniesione zostanie również całe skrzyżowanie ul. Toeplitza z ul. Sadową, która na przebudowanym odcinku uzyska nową, asfaltową nawierzchnię z częściowo utwardzonym poboczem. Na całym przebudowanym odcinku ul. Sadowej zaplanowano chodnik po jej północnej stronie. Na odcinku między ul.  Toeplitza a ul. Wspólną znajdzie miejsce wyniesienie z kostki betonowej spowalniające ruch kołowy.

– Obecnie trwają prace związane z budową odwodnienia dróg. Montowana jest infrastruktura podziemna, głównie zestawy rozsączające, mające docelowo magazynować i rozsączać do gruntu wodę z pasa jezdni. Odwodnienie drogi będzie przejmować wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego. Ważne jest jednak, aby nie odprowadzać na drogę wody deszczowej z sąsiednich działek – mówi Szymon Jarząbek z Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy w Brwinowie.

Koszt przebudowy to ponad 960 tys. zł a planowane zakończenie robót to koniec czerwca tego roku.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.