Problem „tonącego” Milanówka zostanie rozwiązany

Milanówek

Zalane ulice miasta to widok, do którego mieszkańcy już przywykli. Opady deszczu, nawet o średniej intensywności, powodują w Milanówku paraliż komunikacyjny.

Po opadach deszczu zalaniu podlegają duże obszary miasta np. ul. Warszawska. Z tego powodu środek ciężkości planów inwestycyjnych Milanówka przeniesiono właśnie w stronę budowy urządzeń do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 

Tego typu instalacje powstały już w 2016 roku. W ten sposób został rozwiązany problem podtopień na ul. Wylot wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wiejską w ul. Dembowskiej oraz na targowisku miejskim. Na ten rok zaplanowano wymianę nakładki asfaltowej na ul. Nadarzyńskiej. Wybudowano moduł chłonno-rozsączający. W tym roku odbudowano rów na ul. Czubińskiej oraz wzdłuż ul. Wysockiego. Ponadto wykonano połączenie szczelne rowu R-4 z ul. Książenicką. Wiosną natomiast dokończono rozpoczętą w roku 2016 inwestycję w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ludnej z ujściem do rzeki Rokitnicy Starej poprzez ul. Lazurową – wymienia Wiesława Kwiatkowska, burmistrz Milanówka.

Realizacja zadań wiąże się z wydaniem znacznych środków finansowych. Burmistrz Milanówka przedłożyła radnym projekt uchwały pozwalający na zaciągnięcie korzystnej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radni, większością głosów podjęli tę uchwałę na czerwcowej sesji. 

Jednocześnie prowadzone są rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie dotyczące wykonania odwodnienia przy ul. Królewskiej. W lipcu rozpocznie się także budowa kanału deszczowego wzdłuż torów PKP.

Burmistrz Wiesława Kwiatkowska uważa, że realizacja planów rozwiąże problemy z podtopieniami miasta. Taką nadzieję z pewnością wyrażają również mieszkańcy Milanówka, dla których opady deszczu wiążą się z dużymi utrudnieniami w przemieszczaniu się po terenie miasta.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.