Problem reprywatyzacji Michałowic bliżej rozwiązania

Michałowice / Uncategorized

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie „Dóbr Ziemskich Michałowice”. To krok w kierunku zakończenia sprawy na korzyść mieszkańców Michałowic.

Sprawę zapoczątkowała wydana w 2013 r. decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort stwierdził nieważność tzw. reformy rolnej z 1944 r. w ramach której „Dobra Ziemskie Michałowice” stały się własnością państwa. Chodzi o ponad 130 hektarów w centrum gminy, na których dziś znajduje się duże osiedle domów jednorodzinnych, szkoła, swoje siedziby mają instytucje pożytku publicznego. Spadkobiercom dawnych właścicieli tego terenu decyzja Ministra otworzyła drogę do starań o odzyskanie tych nieruchomości.

Mieszkańcy gminy Michałowice złożyli szereg skarg i wyjaśnień do sądu. Spadkobiercy natomiast rozpoczęli dochodzenie swoich roszczeń wyceniając je na bagatela pół miliarda złotych. Pieniądze miałby wypłacić solidarnie skarb państwa (ministerstwo rolnictwa, wojewoda mazowiecki i starosta pruszkowski) oraz gminy Michałowice i Raszyn.

Finalnie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten na rozprawie z dnia 22 października stwierdził, że nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczeń z1948 r. z powodu rażącego naruszenia prawa.

Nie oznacza to jednak zakończenia postępowania administracyjnego. To będzie się toczyć nadal. Z tą różnicą, że postępowanie administracyjne majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” będzie musiało zostać ponownie rozpatrzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednak będzie on związany oceną prawną zawartą w wyroku NSA.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.