Precyzyjne dane w nowym SIO

Region

Sejm uchwalił ustawę o nowym Systemie Informacji Oświatowej, który teraz będzie gromadził precyzyjne dane o nauczycielach i uczniach.

W nowym SIO zawarte będą nie tylko dane identyfikacyjne jak imię, nazwisko i PESEL, ale też informacje o klasie do której uczeń należy, czy o językach jakich się uczy. Będą umieszczone również tzw. dane wrażliwe, czyli informacje np. o posiadanych dysfunkcjach, czy pobieranej pomocy.

Zmieni się system zbierania danych. Będą one gromadzone w formie elektronicznej w cyfrowej bazie danych, która zastąpi nośniki papierowe.

Informacje zawarte w SIO, są podstawą do podziału subwencji oświatowej między samorządy oraz ustalania wysokości wynagrodzeń nauczycieli. Według resortu edukacji nowy system pozwoli dokładniej ustalić wysokość subwencji kierowanej do samorządów.

Nowa ustawa ma wejść w życie w 2012 r. Początkowo obecne i nowe SIO będą funkcjonowały równolegle.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.