Powiaty nie chcą oddać kompetencji gminom

Region

Powiaty przestrzegają rząd przed przekazywaniem gminom zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Tylko starostowie są w stanie zapewnić odpowiednio liczne zespoły ekspertów w tej dziedzinie – uważa ZPP.

W specjalnym stanowisku Związek Powiatów Polskich zaapelował do resortu infrastruktury o „rozwagę przy zmianach obecnie funkcjonującego modelu administracji architektoniczno-budowlanej”. Powiaty przestrzegają w nim zwłaszcza przed bezwarunkowym przekazywaniem znaczącej części zadań na szczebel samorządu gminnego.

Według ZPP najniższym szczeblem samorządu, który jest zdolny wykonywać te zadania są powiaty. „Dopiero tutaj istnieje możliwość stworzenia dostatecznie licznego i mocnego merytorycznie zespołu urzędników” – czytamy w stanowisku.

„Wynika to w szczególności z niewielkiej liczby osób o wykształceniu architektoniczno-budowlanym, które są zainteresowane podjęciem pracy w administracji publicznej, i relatywnie wysokimi oczekiwaniami płacowymi takich osób” – argumentuje Związek Powiatów Polskich.

Zdaniem ZPP, inspekcja nadzoru budowlanego powinna pozostać na szczeblu powiatowym i wchodzić w skład administracji zespolonej pod zwierzchnictwem starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu). Przy czym, zespolenie musi mieć wymiar realny, tak aby starosta miał wpływ na finansowanie inspekcji, własność majątku niezbędnego do jej funkcjonowania, oraz nieskrępowaną możliwość powoływania i odwoływania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Optymalnym modelem, w ocenie przedstawicieli powiatów, będzie sytuacja, w której starosta pełni funkcje kontrolne w procesie inwestycyjnym. „Do wszczęcia procesu budowlanego w większości przypadków powinny wystarczać regulacje przyjęte na szczeblu gminy; starosta dokonywałby jedynie weryfikacji na ile zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z owymi regulacjami” – czytamy w przyjętym stanowisku.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.