Podsumowanie konsultacji w sprawie dróg

Podkowa Leśna

Burmistrz Artur Tusiński pod koniec października ogłosił konsultacje społeczne z mieszkańcami Podkowy Leśnej. Rozmowy dotyczyły kształtu organizacji ruchu na terenie miasta.

Konsultacje trwały od poniedziałku 2 listopada do poniedziałku 30 listopada. Przedmiotem dyskusji była propozycja zmiany organizacji ruchu na terenie Podkowy Leśnej. Omawiano możliwość wprowadzenia skrzyżowań równorzędnych na drogach gminnych, które spełniłyby warunki ustawy o drogach publicznych z wyłączeniem dróg powiatowych, czyli ulicy Jana Pawła II i Brwinowskiej a także drogi wojewódzkiej, trasa 719.

Gmina Podkowa Leśna przeprowadziła badanie ankietowe w formie papierowej i elektronicznej. Mieszkańcy wypełnili 231 ankiet, w tym 101 formularzy papierowych i 130 elektronicznych. Odrzucono 19 ankiet złożonych anonimowo, bądź wielokrotnie a także wypełnionych przez osoby, które nie mieszkają w Podkowie Leśnej.

Formularz ankiety składał się z dwóch pytań:
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem na drogach spełniających warunki skrzyżowań równorzędnych, a później na każdej nowo wybudowanej lub wyremontowanej drodze?
2. W jaki sposób zazwyczaj Pani/Pan porusza się po mieście? (pytanie wielokrotnego wyboru).
Za wprowadzeniem skrzyżowań równorzędnych opowiedziało się 130 ankietowanych. Przeciwko temu rozwiązaniu było 80 respondentów. Tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu w pytaniu nr 1.

W przypadku pytania nr 2 ponad 75 proc. ankietowanych poinformowało, że przemieszcza się po mieście samochodem, 65 proc. respondentów wskazało, że porusza się pieszo. Prawie polowa, czyli 48,11 proc. przyznała się, że po mieście porusza się na rowerze.

Wybrane rozwiązanie ma w niedalekiej przyszłości poprawić bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców w Podkowie Leśnej.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.