Podkowa: Sosnowa w przebudowie

Podkowa Leśna

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Sosnowej na odcinku od ul. Bukowej do ul. Modrzewiowej w Podkowie Leśnej

Wykonawca zakończył już rozbiórkę dotychczasowej nawierzchni z kostki betonowej i bitumicznej i usunął betonowe krawężniki. Obecnie trwają roboty ziemne, czyli korytowanie pod jezdnię, zjazdy i dojścia do furtek. Ponadto wykonywane są wykopy pod pobocza i elementy odwodnienia ulicy. Docelowo pod jezdnię i chodnik zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, natomiast chodniki i zjazdy do posesji z grafitowej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Na zbiegu ulic Sosnowej i Modrzewiowej zostanie wykonane skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią.

W ramach prac przewidywane jest wykonanie odwodnienia ulicy. Wody opadowe będą odprowadzane na pobocze, a następnie za pomocą drenaży rozsączających (tzw. drenaż francuski i skrzynki rozsączające).

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.