Podkowa planuje budżet

Podkowa Leśna

Mamy już listopad, a więc do końca roku coraz mniej czasu. To odpowiedni moment, aby pomyśleć o przyszłorocznym budżecie. Podkowa Leśna określiła założenia polityki budżetowej na 2016 rok.

Każdy jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest, aby przygotować projekt budżetu. Do 15 listopada konieczne jest przedstawienie propozycji Radzie Miasta, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która musi ją zaopiniować. Za ocenę uchwały budżetowej odpowiada komisja budżetowa. Rada Miasta podejmuje uchwałę przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Jednak stworzenie budżetu wymaga pogodzenia wielu interesów. Wiadomo, że możliwości finansowe są ograniczone, dlatego konieczna jest dokładna analiza najważniejszych potrzeb. W Podkowie swoje propozycje mogli składać mieszkańcy. – Choć w żadnych ustawach ani przepisach nie jest napisane, że mieszkańcy mogą składać swoje własne wnioski budżetowe, to taka partycypacyjna formuła tworzenia budżetu bardzo mi odpowiada. Wnioski z propozycjami zadań przewidzianych do realizacji w roku 2016 i ewentualnej ich kontynuacji w latach kolejnych mogli składać wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Wniosków od mieszkańców wpłynęło 45 i blisko 40 złożyły komisje rady – tłumaczy Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

Mieszkańcy apelowali o polepszenie nawierzchni dróg oraz ich oświetlenia, a także zainstalowanie monitoringu czy też zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Jakie są najważniejsze założenia na 2016 roku? –  Intensyfikacja działań w kierunku pozyskania środków zewnętrznych na zadania własne, kontynuacja działań zmierzających do wzrostu wpływów z podatków i opłat lokalnych, weryfikacja poszczególnych pozycji wydatków budżetowych pod kątem ich racjonalności, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do ich obniżenia, sposób przyjmowania do realizacji zadań w oparciu o wieloletni plan inwestycji i strategię miasta –  wylicza burmistrz Podkowy.

Należy pamiętać, że Podkowa musi liczyć się jeszcze z wydatkami. Cały czas nad miastem wisi widmo roszczeń. Tusiński: – W konstruowanym budżecie na rok 2016 ciągle muszę dalej uwzględniać roszczenia wynikające z kolejnych spraw sądowych i odszkodowań za drogi ok. 2 mln zł.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.