Podkowa: Bezpiecznie na Kościelnej

Podkowa Leśna

Zakończyła się przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Modrzewiowej.  Dzieci, rodzice i pozostali uczestnicy ruchu w sposób bezpieczny mogą korzystać z oddanej drogi.

W ramach prac została wykonana nowa jezdnia o szerokości 3,5 m, o nawierzchni bitumicznej. Powstały nowe zjazdy z kostki betonowej do przyległych posesji, zatoka parkingowa wzdłuż ogrodzenia szkoły, dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo dzieci przywożonych przez rodziców na zajęcia.  

Od strony zachodniej na poboczu zachowana została na całej długości istniejąca nawierzchnia z „brukowca”. Bezpośrednio przy drzewach od strony ulicy Modrzewiowej pozostawiono ziemne pobocze. Aby poprawić warunki wzrostu pomnikowych lip, wybrano przez lata nawożone warstwy kruszyw, żużli i innych materiałów, ubytki uzupełniono ziemią, a „otoczenie” zabezpieczono przed „nieuważnymi” kierowcami drewnianymi barierkami. Na wyremontowanym odcinku pojawiły się drewniane donice z kwiatami.  W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci, na całej długości ulicy została wprowadzona strefa zamieszkania.  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.