Plany inwestycyjne w Raszynie

Raszyn

Radni gminy Raszyn przyjęli budżet na 2016 r. Przewidziano w nim wiele wydatków inwestycyjnych.

Dokument został przyjęty na poniedziałkowej sesji rady gminy. Dochody Raszyna wyniosą ponad prawie 96 milionów złotych. Wydatki przekroczą tę sumę. Radni zgodzili się na deficyt w kwocie 1,3 mln zł, który zostanie pokryty pokryty z wolnych środków.

Dla mieszkańców najważniejsza część budżetu to wydatki na inwestycje. Tych będzie sporo. W przyszłym roku zaprojektowane i wykonane zostaną wodociągi na ulicach Bursztynowej, Szafirowej i Jabłoniowej, instalacja pojawi się także w części ul. Osińskich, Widok i Stawowej. Na ul. Mszczonowskiej zaplanowano chodnik. W wielu punktach gminy przewidziano prace związane z kanalizacją.

W planach znalazło się wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg, w tym ciągu ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej), chodnika w ul. Miklaszewskiego, Podleśnej w Sękocinie, Olszowej, Piastowskiej, Popularnej, Ukośnej, Żwirowej, Spacerowej i innych. Projekt rozbudowy powstanie dla ulicy Partyzantów w Nowych Grocholicach, ul. Złote Łany, Opaczewskiej i Dworkowej. Przebudowa czeka zaś ulice Szkolną, Reymonta, Żaromskiego, Malwy, Krańcową i Wypoczynkową w Rybiu.

Ponad 3,5 mln złotych zaplanowano na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ładach. Nieco mniej, bo 3 mln zł. przeznaczone zostaną na przedszkole przy ul. Poniatowskiego i rozbiórkę starego budynku. Na rewitalizację zabytkowej Austerii w budżecie zapisano 150 tys. zł. Doposażone zostanie Centrum Kultury Raszyn, co kosztować ma kasę gminy 35 tys zł. W wielu miejscach zmodernizowane zostaną place zabaw i siłownie plenerowe.

Z całym projektem budżetu można zapoznać się tu.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.