Plac Wolności się zazieleni

Grodzisk Maz.

Grodziski magistrat ogłosił przetarg na roboty budowlane w ramach projektu „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim”. Chodzi o zazielenienie i zwiększenie retencji wód na Placu Wolności.

Deptak w Grodzisku Mazowieckim zyska nowe oblicze. Inwestycja została podzielona na trzy etapy: rewitalizację Placu Wolności, wymianę okładziny schodów i pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach rewitalizacji Placu Wolności.

Rewitalizacja deptaku będzie polegać na budowie fontanny i kurtyny wodnej. Wiąże się to z likwidacją nawierzchni betonowej na rzecz wykonania fontanny. Deptak zyska też nawierzchnie z kostki granitowej i ciąg pieszo-rowerowy z płyt betonowych. Magistrat zastrzega jednak że podczas prac wykonawczych istnieje możliwość odsłonięcia dawnego bruku kamiennego. Odkryte fragmenty mogą zostać wyeksponowane, jednak jeśli bruk będzie zajmował ponad 20% deptaka, będzie musiał być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i ruchu rowerowego.

Będą także nowe nasadzenia zieleni. Do projektu użyte zostaną istniejące drzewa. Dodatkowo powstaną ogrody deszczowe i niecki retencyjne. Ponadto zieleń będzie podlewana deszczówką gromadzoną w nowym zbiorniku retencyjnym.

Dodatkowo wykonane będą nowe instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z monitoringiem oraz kanalizacja sanitarna. Na deptaku pojawią się nowe ławki, kosze, stojaki na rowery, tablice edukacyjne (stojące i w nawierzchni), donice, latarnie, oświetlenie punktowe. Pomnik zyska też nowy cokół.

Termin zakończenia rewitalizacji deptaku zaplanowano na 265 dni od podpisania umowy, a wymiany okładziny schodów na 370 dni. Termin realizacji pielęgnacji zieleni określono na 24 miesiące.

Wykonawcy mają czas na składanie ofert do 18 października. Zadanie będzie realizowane w ramach realizacji projektu „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszar programowy: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.