Piastowski plan zagospodarowania uchwalony

Region

Dyskusja na temat planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Elizy Orzeszkowej-Zachód zdominowała wtorkowe obrady 71. sesji Rady Miasta w Piastowie. Po blisko trzygodzinnej dyskusji plan przyjęto większością głosów.

Za przyjęciem rozwiązań dotyczących zagospodarowania terenu na którym stoi m.in. hipermarket Tesco głosowało 13 radnych. Za jego odrzuceniem było 8 pozostałych. Zanim jednak do tego doszło, miejscy rajcy wysłuchali tego, co do powiedzenia mieli w tej sprawie najbardziej zainteresowani, czyli mieszkańcy ulic położonych w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu.

Mirosława Pawlak reprezentująca kilkudziesięciu sąsiadów, oraz Kazimiera Głuchowska ze stowarzyszenia Eko-Piastów przez blisko trzy godziny próbowały przekonać radnych do swoich racji. Obie panie, dopingowane przez kilku sąsiadów tłumaczyły i wskazywały błędy, jakie ich zdaniem znajdują się w planie, który miał zostać poddany pod głosowanie. Na ich pytania odpowiadał m.in. zastępca burmistrza, Ryszard Wojciul.

Największe zastrzeżenia budził fakt zbyt małej restrykcyjności planu wobec uciążliwości sklepu dla otoczenia, oraz jego wpływ na środowisko naturalne. Przedstawicielka stowarzyszenia Eko-Piastów podkreślała m.in., że plan nie egzekwuje od Tesco wymogu 30 proc. powierzchni zielonej na zajmowanym terenie. Choć odrzucono wniosek firmy o pozwolenie na wybudowanie taniej stacji benzynowej na parkingu w miejscu przeznaczonym na zieleń, to obiecany wcześniej ochronny pas drzew i krzewów nadal nie powstał.

– Dlaczego władze miasta kłamały i nadal kłamią twierdząc, że sklep zrealizował wszystkie zalecenia dotyczące ochrony środowiska i zmniejszenia jego szkodliwego wpływu na środowisko naturalne? Dlaczego władze dbają o interesy właściciela hipermarketu bardziej niż o dobro mieszkańców, czyli swoich wyborców – pytała wyraźnie zdenerwowana Głuchowska.

Mirosława Pawlak zarzucała władzom miasta, iż przy uzgadnianiu planu nie uwzględniły uwag mieszkańców, mimo że były one słuszne. Jej zdaniem, część wniosków źle zinterpretowano, na niekorzyść mieszkańców. Mówiła też o błędach jakich dopuszczono się podczas wprowadzania uwag na plan, oraz że istnieje wiele rozbieżności planu z rzeczywistością. Jeden z radnych zgłosił nawet wniosek, by nie głosować planu podczas obecnej sesji rady miasta i przekazać sprawę do przeanalizowania przez komisję gospodarki i ochrony środowiska. Wniosek ten jednak przepadł w głosowaniu.

Radni nie dali się przekonać i ostatecznie miejscowy plan zagospodarowania dla obszaru Orzeszkowej-Zachód został przegłosowany. Bez głosu sprzeciwu obyło się przy ustalaniu planu przestrzennego dla obszaru Al. Krakowska-Południe. Oba wejdą w życie w 30 dni od wydrukowania ich w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.

Przedstawicielki mieszkańców zapowiedziały, że nie dadzą za wygraną i nadal będą walczyć. – Nie wiem jeszcze co zrobimy, nie mogę podejmować decyzji sama, muszę to przedyskutować z prawnikami i członkami stowarzyszenia. Za wcześnie by o tym mówić, ale zapewne się nie poddamy – powiedziała nam zaraz po głosowaniu Głuchowska.

Na sesji przyjęto także uchwały m.in. w sprawie zaciągnięcia 1 mln zł kredytu długoterminowego na budowę ulic Kościuszki i Traugutta w Piastowie. Zdecydowano także o udzieleniu pomocy gminie Słubice poszkodowanej podczas tegorocznej powodzi. Władzom tej mazowieckiej gminy zostanie przekazane 50 tys. zł. Mają one być przeznaczone na odbudowę 1 km drogi gruntowej zniszczonej przez „wielką wodę”.

Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania przyszłorocznego budżetu zostało przełożone.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.