Piastowska rada miasta zakończyła kadencję

Region

Nagrodzenie laureatów konkursu dla młodzieży szkolnej „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządazania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta „W. Witosa” to najważniejsze punkty 74. sesji rady miejskiej w Piastowie.

Porządek obrad ostatniej, merytorycznej sesji nie wzbudzał kontrowersji wśród miejskich rajców. Wysłuchali oni m.in. informacji na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010, a także protokołów Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatków rady w 2009 roku i inwestycji pn. „Budowa Centrum Kultury w Piastowie”.

Chyba najważniejszą uchwałą tej sesji była ta, w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta „W. Witosa”. Dzięki niej będzie możliwe przygotowanie planów dla tego rejonu. Okazały się one konieczne m.in. ze względu na zmiany projektowe drogi S2. Nie zostanie ona, jak planowano poprowadzona w wykopie, a na nasypie. Nie będzie więc konieczności nasadzania tak dużej ilości zieleni, jak zakładano.

Uchwalono też Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Praktycznie nie różni się on niczym od tego, który obowiązuje w Piastowie przez ostatnie lata.

Grzegorz Szuplewski, przewodniczący rady miasta poinformował o wszczęciu przez wojewodę mazowieckiego procedury uchylającej przyjętą jakiś czas temu uchwałę „dopalaczową”, ponieważ jest ona niezgodna z obowiązującym prawem.
Miejscy włodarze podsumowali też krótko swoją czteroletnią kadencję.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.