Piastów walczy z dopalaczami

Region

Przegłosowanie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu wprowadzania do obrotu na terenie miasta Piastowa niektórych substancji, czyli tzw. dopalaczy, wręczenie nagród dla nauczycieli i pożegnanie księdza Kanonika Zenona Trzaskowskiego były głównymi punktami 72. sesji Rady Miasta Piastowa.

Piastowscy radni postanowili na własną rękę walczyć z plagą „dopalaczy”. Jeszcze do soboty działały tu dwa sklepy sprzedające tzw. produkty kolekcjonerskie. Wzorem innych polskich miast Piastów zdecydował zabronić handlu substancjami, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców. – Zdajemy sobie sprawę, że nasza uchwała może zostać uchylona przez wojewodę, ale w ten sposób chcemy pokazać, że nie zgadzamy się, by w naszym mieście handlowano takimi środkami – mówił Grzegorz Szuplewski, przewodniczący Rady Miasta.

Uchwała została przyjęta przez miejskich rajców jednogłośnie. Głosowanie jednak poprzedziła dyskusja nad treścią uchwały. Radni dyskutowali nad tym, czy ma ona zawierać słowo „dopalacze”. Ostatecznie ustalono, że:…„W celu ochrony życia i zdrowia obywateli, oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego RM postanawia zakazać wprowadzania do obrotu niektórych substancji pochodzenia naturalnego, lub syntetycznego (m.in. „dopalaczy”), działających na organizm człowieka w sposób wywołujący zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i/lub postrzegania rzeczywistości, których obrót nie podlega regulacji przepisami odrębnymi, wydanymi z uwagami na psychoaktywną funkcję tych substancji…

Podczas sesji, Zdzisław Brzeziński, burmistrz Piastowa i radni miejscy uroczyście pożegnali księdza Kanonika Zenona Trzaskowskiego, wieloletniego proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie. Dotychczasowy proboszcz odchodzi z parafii, ponieważ został mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu. Ksiądz Kanonik otrzymał w prezencie od miasta kopię obrazu patronki dotychczasowej parafii.

Kolejnym z uroczystych punktów programu sesji było wręczenie nagród dla nauczycieli. Burmistrz wyróżnił 24 pedagogów z piastowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego. Sześciu nowo mianowanych nauczycieli złożyło przed władzami miasta uroczyste ślubowanie.

Radni zajęli się także zmianami w budżecie na rok 2010. Komisje przedstawiły też wnioski dotyczące projektu budżetu miasta na rok przyszły. Wiceburmistrz Ryszard Wojciul zaprezentował radnym plan gospodarki odpadami na terenie miasta. Zmieniono też granice stałych obwodów głosowania. Do obwodu nr 10 włączono nowo nazwaną ul. Wybickiego.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.