Ostatnia szansa na bezpłatne studia

Region

Już tylko do poniedziałku, 31 maja br., osoby zainteresowane bezpłatnymi studiami w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych mogą składać zgłoszenia w urzędzie marszałkowskim. Na uczniów z województwa mazowieckiego czekają trzy wolne miejsca. Jest to szansa dla zdolnych i niezamożnych uczniów pochodzących z małych miejscowości. Z możliwości bezpłatnego studiowania w PJWSTK skorzystało już kilkunastu mieszkańców Mazowsza.

O bezpłatne studia ubiegać się mogą uczniowie, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z bardzo dobrym rezultatem i mieszkają na terenie województwa mazowieckiego w miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Kandydaci powinni mieć średnią ocen za ostatni rok nie niższą niż 4,3 lub być laureatami olimpiad albo konkursów informatycznych ogólnokrajowych (w tym przypadku średnia ocen nie może być niższa niż 4,0). Muszą również posiadać rekomendację szkoły, którą ukończyli. O bezpłatną naukę mogą się ubiegać uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dochód brutto na osobę nie przekracza miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę) i nie są studentami Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych została założona w 1994 r. na mocy porozumienia rządów Polski i Japonii. Uczelnia znana jest z wysokiego poziomu nauczania. Kilkakrotnie zwyciężyła w rankingu tygodnika Wprost na najlepszą wyższą szkołę niepaństwową.

Uczniowie, którzy są zainteresowani bezpłatnymi studiami powinni do końca maja br. złożyć następujące dokumenty:

    * wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkolę lub kserokopię świadectwa dojrzałości,
    * życiorys,
    * list motywacyjny,
    * kserokopię ewentualnych dyplomów z olimpiad i konkursów,
    * rekomendację ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej,
    * dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną (zaświadczenie z zakładu pracy lub urzędu pracy).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa.

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają p. Emilia Banach, tel. (22) 59 79 418, e-mail: e.banach@mazovia.pl oraz p. Teresa Pawluczuk-Adamczyk, tel. (22) 59 79 416, e-mail: t.pawluczuk@mazovia.pl

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.