Na uruchomienie sygnalizacji jeszcze poczekamy…

Pruszków

Temat uruchomienia sygnalizatorów świetlnych ustawionych w grudniu ubiegłego roku na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ulic Komorowskiej i Berenta zaczyna przypominać telenowelę...

Kierowcy zastanawiają się kiedy wspomniane urządzenia zaczną działać – Pytania są w pełni uzasadnione bowiem mimo zakończenia prac i odbioru technicznego 13 grudnia ubiegłego roku sygnalizacja nadal nie pracuje, a tym samym nie spełnia swojej roli. Powodem tego jest fakt, że do chwili obecnej dostawca energii zasilającej, czyli PGE Dystrybucja S.A. nie wykonał podłączenia – mówił nam 10 stycznia  Krzysztof Bukowski ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Okazuje się jednak, że PGE z wykonaniem podłączenia spieszyć się nie musi… – Nie jest prawdą, jakoby zwłoka w przyłączeniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Komorowskiej w Pruszkowie nastąpiła z winy pracowników PGE Dystrybucja. Przyłączenie każdego obiektu do sieci elektroenergetycznej musi być realizowane zgodnie z zasadami opisanymi w ustawach Prawo energetyczne, Prawo budowlane i rozporządzeniach do tych ustaw. Realizacja przyłączenia do sieci wymaga rozbudowy sieci i dostosowania jej do większego obciążenia. Rozbudowa sieci, jak każda inwestycja, wymaga z kolei przygotowania dokumentacji technicznej oraz prawnej i wykonania robót w terenie. Z tych powodów ustawodawca przewidział, że każdy, kto chce przyłączyć nowy obiekt do sieci, musi wystąpić o wydanie warunków technicznych przyłączenia i zawrzeć umowę przyłączeniową – wyjaśnia Katarzyna Burda-Mazurek, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja. – Powiat Pruszkowski zawarł z Rejonem Energetycznym umowę 06.11.2017 r., a termin realizacji przyłączenia ustalono w umowie na 12.04.2019 r. Oczywiście, bez względu na termin umowny, zaraz po podpisaniu umowy pracownicy Rejonu Energetycznego w Pruszkowie podjęli starania, aby przyłączenie sygnalizacji powstało w możliwie najkrótszym czasie. Jednak realny czas potrzebny na wykonanie przyłączenia to przynajmniej kilka miesięcy. Z warunków technicznych i umowy wynika, że w celu przyłączenia sygnalizacji trzeba wykonać przyłącze kablowe. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń, uzgodnienie projektu i wystąpienie do zarządcy terenu o zgodę na zajęcie pasa drogowego. Dopiero potem możliwe jest wykonanie robót w terenie, przy czym trzeba uwzględnić też warunki atmosferyczne – dodaje.

Kłopot w tym, że pruszkowskie starostwo deklarując uruchomienie sygnalizacji na początku stycznia, wyszło z założenie, że podobnie jak przy poprzednich umowach z PGE przyłącze zostanie wykonane przed terminem zawartym w umowie. – Do tej pory było tak, że PGE mimo takich zapisów w umowach w odpowiedzi na składane wnioski wykonywała przyłączenia znacznie szybciej i przed terminem wskazywanym w umowie. Dlatego działając dokładnie tak jak do tej pory 30 października 2017 złożyliśmy pierwsze w tej sprawie pismo do PGE, w którym poinformowaliśmy o planowanym terminie zakończenia prac i zwracając się do firmy z prośbą o wykonanie umowy przed jej terminem, aby sygnalizacja działała jak najszybciej po zakończeniu budowy. Ostatecznie sygnalizacja została odebrana 13 grudnia, a my w oczekiwaniu na podłączenie po raz kolejny zaapelowaliśmy do PGE o jego wykonanie pismem z dnia 3 stycznia 2018 r. Kolejne pismo z prośbą o wskazanie terminu wykonania zostało skierowane 10 stycznia 2018 r. i nadal czekamy na odpowiedź w tej sprawie. Raz jeszcze chcę przy tym podkreślić, że bardzo długie terminy w zapisach umowy są standardem w przypadku PGE, ale ich realizacja w praktyce była i jest znacznie szybsza. Mamy sporo takich umów, dlatego też ta konkretna sytuacja odbiega od dotychczasowej praktyki – zaznacza Krzysztof Bukowski ze Starostwa powiatowego w Pruszkowie.

Kłopot jednak w tym, że realizacja umów w praktyce to jedno, a terminy zawarte w umowie to drugie. Dla PGE wiążące są terminy zawarte w podpisanych umowach, a wcześniejsze wykonanie umowy to nie obowiązek, a dobra wola pracowników PGE Dystrybucja.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.