Mieszkańcy wyrazili swoje zdanie. Jest podsumowanie konsultacji

Michałowice

Był spacer badawczy, spotkanie i dyskusja przy kawie oraz internetowa ankieta – w ten sposób mieszkańcy Michałowic mogli wyrazić swoje opinie na temat pomysłu zagospodarowania obszaru „Wiejska” w Regułach.

Konsultacje dotyczyły planowanej zmiany studium dla wspomnianego obszaru. Teren ten znajduje się między Al. Jerozolimskimi, ul. Regulską, torami WKD a granicą gminy z Pruszkowem. Najwięcej emocji wzbudził pomysł budowy osiedla mieszkaniowego na terenie dawnego Instytutu Unasienniania. Relację ze spotkania, gdzie poruszany był ten temat znajdziecie tutaj.

Mieszkańcy Michałowic od 13 listopada do 4 grudnia mogli wypełniać również ankietę. W dokumencie znajdowały się pytania dotyczące konieczności budowy nowych dróg, wprowadzeniu zapisu o zabudowie wielorodzinnej dla istniejących już budynków o tym charakterze przy ul. Wiejskiej oraz mogli wyrazić swoją opinię na temat zagospodarowania działek pod Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

A jakie padały odpowiedzi? Jeśli chodzi o nowe drogi to ponad 49 proc. osób stwierdziło, że na ten temat nie ma zdania. W przypadku wprowadzenia zapisu o zabudowie wielorodzinnej dla już stojących na tym obszarze budynków ankietowani uznali, że nie należy umieszczać go w studium. 

Natomiast w przypadku formy zagospodarowania trenów KOWR-u mieszkańcy wybrali kolejno zieleń i rekreacje (56,8 proc.), budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (26,2 proc.) oraz budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (10,8 proc.).

Teraz prace na temat studium będą prowadzone zgodnie z procedurą planistyczną.

Opracowanie podsumowujące konsultacje przeprowadzone dla obszaru „Wiejska” w Regułach jest dostępne tu.

 

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.