Michałowice: Stypendia sportowe

Region

W sekretariacie Urzędu Gminy Michałowice można składać wnioski o stypendium sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko zawodnika,
2) dokument potwierdzający zrzeszenie zawodnika w klubie lub stowarzyszeniu, którego siedzibą jest Gmina Michałowice lub dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Gminie Michałowice.
3) opis osiągnięć sportowych zawodnika,
4) dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia,
5) program szkolenia i związany z okresem tego szkolenia proponowany okres przyznania stypendium,
6) zobowiązanie do informowania Wójta Gminy o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium,
7) opinie właściwego okręgowego związku sportowego lub w przypadku jego braku właściwego polskiego związku sportowego i Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu.

Wniosek może złożyć:
a) klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej, którego siedzibą jest Gmina Michałowice,
b) szkoła mieszcząca się na terenie Gminy Michałowice
c) właściwy okręgowy związek sportowy. W przypadku braku okręgowego związku sportowego, wniosek może złożyć właściwy polski związek sportowy.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.