Miasto wypuści obligacje

Milanówek

Milanowscy radni zgodzili się na emisję obligacji komunalnych. Pozyskane w ten sposób pieniądze władze miasta chcą przeznaczyć na spłatę długów zaciągniętych w przeszłości.

Obligacje to sposób na podreperowanie budżetu. Z takiego rozwiązania korzystał m.in. położony niedaleko Ożarów Mazowiecki. Pomysł jest prosty. Najpierw uchwałę podejmują radni, którzy określają wielkość emisji, wartość obligacji i zasady wykupu. Potem pozostaje uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wybranie banku, który wypuści tego typu papiery dłużne. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego obligacje nie muszą mieć zabezpieczenia ani poręczenia. Gwarantem ich wartości jest samo to, że emituje je gmina lub miasto. 

O milanowskich przymiarkach do emisji obligacji informowaliśmy pół roku temu. – W najbliższych latach zaplanowana została spłata bardzo wysokich kredytów jakie gmina zaciągała, a zamierzamy w tej kadencji zrobić coś więcej. Bardzo mało środków pozostało na inwestycje, dopiero w roku wyborczym mielibyśmy troszkę więcej pieniędzy. Obligacje są nam więc potrzebne – tłumaczyła wówczas Wiesława Kwiatkowska, burmistrz Milanówka. 

Pomysł na ostatniej sesji poparli radni. W przyjętej uchwale czytamy, że miasto wyemituje 8 tys. obligacji o wartości 1 tys. zł każda. To w sumie daje kwotę 8 mln zł. W 2016 roku Milanówek wypuści trzy serie (o wartości po 1 mln zł), rok później dwie (2 mln zł i 1 mln) i dwie w 2018 r. (po 1 mln zł.). Oprocentowanie obligacji ma być zmienne, równe stawce WIBOR6M (wysokości oprocentowania na rynku międzybankowym, obliczanego raz na 6 miesięcy). 

Na co zostaną przeznaczone dodatkowe pieniądze? – Celem emisji obligacji komunalnych jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – napisano w uchwale. W praktyce to rozwiązanie pozwoli wygospodarować w budżecie miasta większą kwotę na inwestycje. Środki własne zostaną bowiem uwolnione od zabezpieczania spłaty poprzednich kredytów.

Wykup papierów dłużnych rozpocznie się w 2019 roku i potrwa pięć lat. Czy budżet Milanówka wytrzyma spłatę tych zobowiązań? – Gdyby było inaczej, to nie podejmowałabym tej kwestii. Oczywiście, że wytrzyma. Jeśli miałoby być inaczej, to Regionalna Izba Obrachunkowa nie wyraziłaby na to zgody. A jej pozytywnej opinii jestem pewna – zaznacza burmistrz Wiesława Kwiatkowska.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.