Miara odpowiedzialności

Region

Sądy będą miały obowiązek ustalić, czy niewłaściwa decyzja urzędu wynikała z rażącego naruszenia prawa. Rozpocznie to procedurę pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności majątkowej.

Obowiązek ustalenia przez sąd czy działanie lub zaniechanie urzędnika stanowiło rażące naruszenie prawa zaproponowali senatorowie podczas prac nad ustawą o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.

Jak wyjaśniono, brak obligatoryjności określenia charakteru naruszenia przepisów może prowadzić do sytuacji, w której nie będzie możliwe poniesienie odpowiedzialności przez funkcjonariusza na podstawie nowych przepisów.

W opinii Senatu, oznaczałoby to nieuzasadnione różnicowanie podmiotów. W przypadku tego samego naruszenia przepisów funkcjonariusz mógłby ponosić odpowiedzialność na podstawie ogólnych regulacji (trzykrotność wynagrodzenia) albo na podstawie nowej ustawy (dwunastokrotność wynagrodzenia). Wszystko, w zależności od tego, czy sąd zdecyduje się ocenić, czy nastąpiło rażące złamanie prawa.

Zgodnie z wersją ustaloną w grudniu przez posłów, urzędnik biorący udział w prowadzeniu danej sprawy może ponieść konsekwencje finansowe swoich działań. Dotyczyć to będzie wyłącznie sytuacji kiedy urząd wypłacił odszkodowanie za rażące naruszenie prawa oraz zostało udowodnione świadome działanie funkcjonariusza publicznego.

Na szefie urzędu będzie wówczas spoczywał obowiązek złożenia w ciągu 14 dni od wypłaty odszkodowania do prokuratury okręgowej wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Skierowanie przez prokuraturę sprawy do sądu można oznaczać dla urzędnika konsekwencje w wysokości nawet do 12 krotności jego wynagrodzenia.

Senackie poprawki do projektu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa trafią teraz do Sejmu. Dokument ma wejść w życie w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia i będzie dotyczył wyłącznie działań i zaniechań funkcjonariuszy publicznych, które nastąpiły po dniu wejścia w życie ustawy.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.