MEN przekaże pieniądze na przedszkola

Region

Jest szansa, że do regionów trafią dodatkowe unijne pieniądze na przedszkola. MEN zrzekł się 62,5 mln euro ze swoich projektów systemowych i chce przekazać je do województw.

Inicjatywa przekazania dodatkowych środków na edukację przedszkolną ma związek z nagłośnioną ostatnio perspektywą zamykania przedszkoli, które powstały dzięki dofinansowaniu z UE. Unijne pieniądze się kończą, a gmin nie stać na przejęcie utrzymania tych placówek.

– Zrezygnowaliśmy z prawie 63 mln euro na projekty systemowe MEN i przesuwamy je do regionów, gdzie kończą się już środki na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego – poinformowała wiceminister edukacji Krystyna Szumilas.

Chodzi o fundusze z wdrażanego przez MEN Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uzgodniły, że dodatkowe środki zostaną przesunięte na wsparcie edukacji przedszkolnej na poziomie województw.

Ma to pomóc gminom, które wciąż borykają się z za małą liczbą miejsc w przedszkolach. Od tego roku muszą je zapewnić pięciolatkom, które są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Tymczasem konsultowany właśnie projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada, że prawo do edukacji przedszkolnej zyskają też dzieci czteroletnie.

Jak wyjaśnia MRR, przeniesienie środków zostanie dokonane w ramach przeglądu śródokresowego programu POKL w tym roku, co oznacza, że pieniądze będą dostępne dla regionów od 2012 r. Ale zgodę na taką operację musi jeszcze wydać Komisja Europejska.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.