Mazowsze zmienia Plan Zagospodarowania. Szansa dla przeciwników 400 kV

Region

Rozpoczęła się procedura zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. To ważna wiadomość dla gmin, które sprzeciwiają się lokalizacji linii wysokiego napięcia na swoim terenie.

Choć w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni sprawa budowy linii 400 kV z Kozienic do Ołtarzewa nieco przycichła, to nadal jest to jedna z najbardziej kontowersyjnych inwestycji związanych z naszym regionem. Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku, po wielomiesięcznych protestach społecznych, spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozwiązała umowę z wykonawcami przedsięwzięcia i zapowiedziała powrót do konsultacji i dyskusji o lokalizacji potężnych słupów wysokiego napięcia.

Teraz ze swojej obietnicy wobec mieszkańców zaczęły wywiązywać się władze województwa, które już dawno temu zapowiedziały wprowadzenie zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W dokumencie ujęto bowiem najbardziej oprotestowany wariant przebiegu 400 kV.  Marszałek Adam Struzik wydał obwieszczenie o przystąpieniu do jego modyfikacji. – Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym wnioski w postaci graficznej, należy składać do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 00-301 Warszawa lub na adres e-mail: zmianaplanu@mbpr.pl w terminie do 31 lipca 2017 r. – czytamy w komunikacie.

A jak sytuacja wygląda z perspektywy inwestora, czyli PSE? W oficjalnym piśmie jakie spółka wystosowała w odpowiedzi na pytania Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew (skupiającej mieszkańców i stowarzyszenia przeciwne inwestycji) czytamy: – Nie jest znany obecnie ostateczny przebieg nowoprojektowanej linii 400 kV, a co za tym idzie, nie można dziś jednoznacznie określić punktów i miejscowości przez które linia będzie przegiegała.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.