„Masa“ zatrzymany za wyłudzanie kredytów

Region

Najbardziej znany świadek koronny w Polsce o ps. „Masa“ został zatrzymany wraz z pięcioma innymi ważnymi osobami. Według śledczych mieli oni m.in. wyłudzać kredyty i powoływać się na wpływy.

W dniu dzisiejszym (16 maja), na polecenie prokuratora funkcjonariusze Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymali sześć osób. Wśród zatrzymanych jest m.in. świadek koronny Jarosław Ł. ps. Masa, naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz urzędnik łódzkiej delegatury Urzędu Celno-Skarbowego. Sprawa dotyczy wyłudzeń kredytów bankowych, łapownictwa i powoływania się na wpływy.

Liczne przeszukania
Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadził od września 2015 roku wielowątkowe postępowanie dotyczące szeregu czynów zabronionych, w tym wymuszeń rozbójniczych i oszustw popełnianych na terenie całego kraju przez osoby biorące udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z postępowania tego 22 listopada 2017 roku wyłączone zostały materiały dotyczące oszustw dokonanych przez ustalonych sprawców, wręczenia i przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych oraz składania przed organami procesowymi fałszywych zeznań.

W toku tego postępowania na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i opolskiego przeprowadzono kilkanaście przeszukań w miejscach zamieszkania i pobytu podejrzanych, w prowadzonych przez podejrzanych firmach oraz ich miejscach pracy.

Materiały niejawne zgromadzone przez Wydział w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji w trybie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji stały się podstawą do zatrzymania i przedstawienia zarzutów sześciu podejrzanym.

Będą zarzuty dla zatrzymanych
Po doprowadzeniu zatrzymanych do Wydziału Zamiejscowego w Lublinie planowane jest ogłoszenie im zarzutów popełnienia szeregu przestępstw. Chodzi m.in. o wyłudzenia kredytów i pożyczek na łączną kwotę 668 515,51 zł w ośmiu bankach na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Zarzuty dotyczą także czynów o charakterze korupcyjnym, czyli udzielania i przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych w celu zapewnienia ich pomocy i przychylności w zakresie podejmowanych z urzędu lub z ich inicjatywy czynności służbowych oraz powoływaniu się na wpływy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi i pośrednictwie w załatwieniu sprawy naboru do służby w Policji, a także składania fałszywych zeznań.

Aktualnie zarzucane Jarosławowi Ł. ps. Masa przestępstwa nie są związane z czynami w związku, z którymi został mu przyznany status świadka koronnego zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1997 roku.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.