Mają aktualny plan

Brwinów

Gmina Brwinów w 2014 roku opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, jednak w związku ze zmianą wymogów ministerialnych samorząd musiał dostosować dokument do aktualnych wytycznych.

Rada Miejska w Brwinowie pod koniec grudnia przyjęła zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Posiadanie dokumentu jest niezbędne do ubiegania się o dotacje unijne na m.in. działania termomodernizacyjne czy inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. 

Głównym celem zawartym w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Dokument określa konieczne do podjęcia kroki na drodze do realizacji założeń. W związku z posiadaniem PGN gmina Brwinów może starać się o dotacje w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020. Brwinowski magistrat będzie mógł ubiegać się o środki na ocieplanie budynków, montaż kolektorów słonecznych oraz modernizacje kotłowni. Jednym z kroków do ograniczenia emisji gazów jest budowanie ścieżek rowerowych.

Magistrat podjął już działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez termomodernizację budynków komunalnych oraz wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Warto przypomnieć, że w Brwinowie powstanie hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1, która zostanie wykonana w technologii pasywnej. Gmina na realizację zadania pozyska środki zewnętrzne. – Hala ma powstać w technologii pasywnej, czyli z wykorzystaniem różnych źródeł ciepła i w tym przypadku mamy duże szanse, żeby dostać prawie 2 mln zł z programu Lemur (Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej-red.) – mówił nam Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.