Wspólne przedsięwzięcie MSHM i Wydziału Archeologii UW

Pruszków

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie podpisało umowę współpracy z Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Instytucje wspólnie będą prowadzić projekt naukowy.

Muzeum współpracuje z Wydziałem Archeologicznym od wielu lat. Teraz obie jednostki rozpoczynają wspólny projekt badawczy. Jego celem są badania naukowe nad ludnością zamieszkującą ziemie zachodniego Mazowsza u schyłku starożytności i jej wpływu na środowisko naturalne.

Jest to przedsięwzięcie o charakterze naukowo-edukacyjnym jakiego dotychczas w regionie nie prowadzono. Będzie obejmować m.in. badania archeologiczne, przyrodnicze, fizyko-chemiczne, GIS. Jego integralną częścią będą coroczne badania wykopaliskowe na kompleksie osadniczym (osada hutnicza i towarzyszące je cmentarzysko) w Zaborowie, gm. Leszno – najlepiej zachowanym zespole, o wyjątkowym potencjale naukowym.

Współpraca miedzy obiema instytucjami będzie miała charakter partnerski. MSHM zapewni m. in. wiedzę odnośnie dotychczasowych badań archeologicznych prowadzonych na terenie Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego; tzw. know-how prowadzenia badań wykopaliskowych na stanowiskach z piecami hutniczymi; fachową opiekę nad odkrytymi zabytkami; promocję projektu wśród mieszkańców Mazowsza m. in. poprzez działania edukacyjne na terenie Pruszkowa. Wydział Archeologii zaś m. in. dostęp do specjalistów z niemal wszystkich gałęzi nauki; promocję Mazowieckiego Centrum Metalurgiczne, a także samego MSHM i Pruszkowa, w różnych europejskich ośrodkach naukowych. Partnerstwo między instytucją kultury a instytucją naukową umożliwi dostęp do programów grantowych, które ze względu na statut prowadzonej działalności były dotychczas niedostępne dla jednej, bądź drugiej strony.

Inf. Pras.

[TheChamp-Sharing]

Byłeś na koncercie i imprezie. Zrobiłeś fajne zdjęcie na pikniku. Nagrałeś ciekawy film na wystawie? Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

Komentarze 1

Jedna odpowiedź do “Wspólne przedsięwzięcie MSHM i Wydziału Archeologii UW”

  1. parzniewianin pisze:

    W Parzniewie przy przebudowie ul.Głównej znależli nadlewki z odlewni w ZM Ursus. był giedyś wywożony popiół z tej odleni do wyrównania drogi w czasach gdy nie był asfaltu. „Naukowcy ” ogłosili sensację i wstrzymali na tydzień roboty. Grzebali 20-30 cm wgłąb. Dymarki które na tym ternie zostały znalezione przy budowie kolektora kanalizacyjnego były na głębokości ok.2,5 m. Można palić głupa za panstwowe pieniądze. Można!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły