Kontrolowali jakość wody

Pruszków

Woda jest rdzawa, nie nadaje się do picia i powoduje wysypkę u dzieci – taki obraz przedstawiają mieszkańcy Pruszkowa. Z kolei wodociągowcy zapewniają, że w ostatnich miesiącach nie odnotowali żadnych przekroczeń parametrów jakościowych.

Wracamy do tematu stanu wody w pruszkowskich kranach. Mieszkańcy zwracali uwagę na rdzawy kolor cieczy i wyrażali obawy na temat jej wpływu na ich zdrowie. Wodociągowcy uspokajali i apelowali o regularne kontrole stanu technicznego urządzeń.

Argumenty przedstawione przez wodociągowców nie przekonały mieszkańców. Ich zdaniem woda nie nadaje się do picia, a dzieci po kąpieli dostają wysypki. Taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania. Mieszkańcy płacą za wodę i oczekują, że będą mogli korzystać z niej bez problemów. Wodociągowcy otrzymali kilkanaście zgłoszeń w sprawie. – W przypadku otrzymania zgłoszenia dotyczącego złej jakości wody, służby techniczne podejmują działania zgodne z obowiązującymi procedurami: na miejsce zgłoszenia kierowana jest brygada w celu pobrania próbek i –jeżeli to konieczne – wykonania hydropneumatycznego płukania odcinka sieci wodociągowej. W lipcu br. do Spółki wpłynęło 18 takich zgłoszeń z terenu aglomeracji pruszkowskiej – podaje Roman Bugaj, rzecznik MPWiK.

Każdy sygnał jest sprawdzany. Nie inaczej było w przypadku zgłoszeń dotyczących problemów z wodą w Pruszkowie. Badania nie wykazały jednak przekroczeń. – Kontrole są prowadzone w punktach na terenie całej sieci eksploatowanej przez Spółkę, w tym na obszarze Piastowa, Pruszkowa i Michałowic. Po każdym badaniu, w razie przekroczenia któregokolwiek parametru jakościowego sieć w danym rejonie jest poddawana intensywnemu płukaniu. Po zakończeniu tych czynności ponownie wykonywane są badania jakości wody w danym punkcie kontrolnym, w celu potwierdzenia skuteczności podjętych działań. W razie stwierdzenia, że zanieczyszczenie nadal się utrzymuje, płukanie kontynuowane jest do osiągnięcia prawidłowych parametrów wody, jednak w przeważającej większości przypadków już pierwsza rekontrola pozwala stwierdzić wyeliminowanie zanieczyszczeń z odcinka sieci. Należy podkreślić, że kontrole prowadzone w ubiegłym miesiącu na terenie Pruszkowa nie wykazały przekroczeń – wyjaśnia rzecznik MPWiK.

Nad jakością wody czuwa także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie, która może wykonać badania w wybranych punktach kontrolnych. – W sytuacji stwierdzenia przez PSSE przekroczenia jednego z parametrów jakościowych wody, Spółka jest o tym fakcie informowana. Do dnia dzisiejszego do MPWiK nie wpłynęła informacja o jakichkolwiek przekroczeniach parametrów jakościowych w ostatnich miesiącach, co oznacza, że PSSE nie stwierdziła żadnych przekroczeń – wyjaśnia Bugaj.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.