Jest umowa na dofinansowanie przebudowy Placu Wolności w Grodzisku

Grodzisk Maz.

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu podpisał z Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim umowę na dofinansowanie przebudowy Placu Wolności w Grodzisku.

Gmina Grodzisk Mazowiecki uzyskała 9 miejsce na 173 prawidłowo złożonych wniosków w konkursie rozstrzygniętym przez Ministerstwo Klimatu i Środowisko, dzięki czemu przyznano nam dofinansowanie w wysokości  4 604 727,10 PLN.

W ramach projektu zostanie zrealizowane szereg zadań:

-zazielenienie i zwiększenie retencji wód na Placu Wolności

-wsparcie bioróżnorodności-stołówka dla owadów w parku im. hr. Skarbka,

-nasadzenia zieleni przy ul. Zondka,

-zazielenienie, wsparcie bioróżnorodności, retencji wód- skwer na skrzyżowaniu ul. E. Orzeszkowej z ul. 3 Maja

-zagospodarowanie zieleni w celu edukacji ekologicznej- stworzenie ekologicznych ogródków przy 11 obiektach oświaty

-stworzenie nowego terenu biologicznie czynnego, nasadzenia zieleni odpornej na zmiany klimatyczne

-Działania edukacyjno- informacyjne: organizacja kampanii w mediach tradycyjnych i internecie

-działania edukacyjno- informacyjne: działania aktywizujące społeczność

-działania edukacyjno- informacyjne: kształtowanie i przekaz wiedzy w formie edukacji profilowej

-współpraca partnerska z partnerem z Norwegii

MS/grodzisk.pl

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.