Jak funkcjonuje pruszkowski ekopatrol?

Pruszków

Zespół ekopatrolu Straży Miejskiej w Pruszkowie zajmuje się głównie działaniami na rzecz ochrony zwierząt. Sprawdzamy jak wyglądał ostatni miesiąc pracy funkcjonariuszy.

Zapobieganie bezdomności zwierząt, egzekwowanie obowiązku humanitarnego ich traktowania, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i wolno żyjących – to zadania główne pruszkowskiego ekopatrolu, który jednocześnie współpracuje z samorządem, organizacjami społecznymi i osobami prywatnymi.

Ile zgłoszeń otrzymali strażnicy w ostatnim miesiącu? – W miesiącu październiku do Straży Miejskiej w Pruszkowie wpłynęło 77 zgłoszeń telefonicznych dotyczących zwierząt, które dotyczyły m.in błąkających się psów, chorych zwierząt oraz zwierząt przebywających w złych warunkach bytowych – przedstawia st. insp. Anna Janicka z referatu dzielnicowych zespołu ekopatrolu.

Przez cały październik odłowiono z Pruszkowa 11 psów, które trafiły do Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt. – Ponadto funkcjonariusze Zespołu EKO podejmowali czynności w stosunku do zwierząt wymagających pomocy weterynaryjnej, które niezwłocznie zostały przetransportowane do lecznicy. We wskazanym okresie odłowiono łącznie 13 rannych zwierząt tj. 8 kotów, 4 ptaki oraz jeż, które po wyleczeniu trafiły w miejsce bytowania –  wylicza st. insp. Janicka.

Oprócz tego strażnicy wraz z pracownikami PSnRZ rozstawili siedem budek dla kotów, w miejscach gdzie mieszkańcy dokarmiają zwierzęta.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.