Grodzisk ma projekt budżetu na 2020 r.

Grodzisk Maz.

Kolejną gminą, która szykuje się do przyjęcia przyszłorocznego budżetu, jest Grodzisk Mazowiecki. Jakie inwestycje magistrat planuje zrealizować w 2020 r?

Dochody gminy mają wynieść ponad 351 mln zł., a wydatki 381 mln zł. Deficyt w wysokości 30 mln zł. według projektu zostanie sfinansowany poprzez emisję obligacji na tę kwotę. Na zadania inwestycyjne przewidziano ponad 91 mln zł., czyli 24 proc wydatków ogółem. Dla porównania w budżecie na 2019 rok dochody wyniosły 307 mln zł. a wydatki 312 mln zł. (deficyt na poziomie 5,4 mln zł, inwestycje 84,7 mln zł.)

W przyszłym roku magistrat planuje następujące inwestycje:

– przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Chełmońskiego i Żyrardowskiej – 1 mln zł (w ramach pomocy rzeczowej dla województwa)
– budowa dróg powiatowych – 1 mln zł. (w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu)
– budowa dróg wraz z uzbrojeniem – 10 mln zł. (zakończenie zadań rozpoczętych w 2019 r., m.in. budowa i modernizacja ulic Buczynowej, Jesionowej, Klonowe, Piaskowej, Źródlanej, Marylskiego, Króliczej i Drozda, Łagodnej, Kijowskiej, Batorego, Dalekiej, Orężnej, Na Laski)
– budowa ścieżek i wiat rowerowych w ramach programu redukcji zanieczyszczeń – 1,5 mln zł.
– budowa parkingu przy ul. Traugutta – 2,74 mln zł.
– program „Zielone płuca Mazowsza – 2,3 mln zł. (budowa dróg Chełmońskiego-Daleka, przebudowa 3 Maja, Teligi oraz Warszawskiej i Nadarzyńskiej, zakup dwóch autobusów elektrycznych, budowa zajezdni, budowa ścieżki rowerowej ul. Osowiecka, budowa baz rowerowych ul. Teligi, Osowiecka, Okrężna.
– termomodernizacja budynków komunalnych – 750 tys. zł. (wymiana pieców w 16 budynkach)
– budowa i modernizacja placów zabaw i rekreacyjnych – 750 tys zł. (w tym budowa tężni)
– zakup nieruchomości – 1,5 mln zł. (na potrzeby inwestycyjne)
– budowa świetlic wiejskich – 600 tys zł. (rozliczenie za 2019 r., świetlica w Czarnym Lesie)
– budowa ratusza – 10 mln zł.
– modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 2,85 mln zł. (termomodernizacja obiektów w Izdebnie Kościelnym, urzędu i ZWiK)
– budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki – 1,5 mln zł.
– rozbudowa i modernizacja szkół – 7 mln zł. (m.in. zakończenie budowy hali sportowej w SP nr 5, modernizacja szkoły w Izdebnie Kościelnym, rozbudowa SP nr 2)
– budowa szkoły podstawowej w Szczęsnym – 13 mln zł.
– zakup wyposażenia dla szkół podstawowych – 50 tys zł.
– rozbudowa i modernizacja przedszkoli – 500 tys zł.
– zakup wyposażenia dla przedszkoli – 50 tys zł.
– zakup sprzętu medycznego i informatycznego dla Szpitala Zachodniego – 200 tys zł. (pomoc finansowa dla powiatu)
– podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej – 1 mln zł. (kontynuacja zagospodarowania i rewitalizacja parków i terenów zielonych)
– program wymiany pieców – 500 tys zł.
– modernizacja oświetlenia – 1,5 mln zł.
– program przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych terenów zdegradowanych – 3,1 mln zł.
– projekty przyszłych inwestycji – 2 mln zł.
– kontynuacja renowacji dworku Chełmońskich – 2,2 mln zł.
– budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej – 22 mln zł.
– modernizacja boiska piłkarskiego przy Al. Mokronoskich – 300 tys zł.
– modernizacja hali sportowej przy ul. Westfala – 500 tys zł.
– inwestycje i zakupy dla gminnych jednostek organizacyjnych – 1 mln 50 tys zł.

Projekt budżetu na 2020 r. trafił do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej. W najbliższym czasie o jego losach zdecydują radni.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.