Gmina Raszyn planuje przebudowę kilku ulic

Raszyn

Raszyński magistrat zamierza przebudować kilka ulic oraz wybudować dwa mosty na terenie gminy. Szykują się dość rozbudowane inwestycje.

Remonty, przebudowy, budowy oraz modernizacje dróg to z pewnością jedne z najczęściej podejmowanych przedsięwzięć przez włodarzy. Każdego roku samorządy wydają ogromne kwoty aby zmienić oblicza swoich ulic. W Raszynie jak w każdej gminie nie brakuje szlaków komunikacyjnych, którymi muszą zająć się odpowiedni fachowcy. W związku z tym ogłoszono dwa przetargi.

Co się zmieni? Pierwsze postępowanie przetargowe dotyczy przebudowy dwóch ulic: Malwy we wsi Rybie oraz Krańcowej w Raszynie. Na obydwu powstaną jezdnie oraz chodniki z kostki betonowej. Dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z ul. Malwy zaprojektowano budowę kanału deszczowego. Powstanie tam także sieć wodociągowa, która zostanie poprowadzona w kierunku ul. Białobrzeskiej. W ul. Krańcowej również będą prowadzone roboty odwodnieniowe, ponadto zakres robót obejmie wykonanie nowych słupów oświetleniowych (13 sztuk) wraz z budową linii kablowej.

Drugie postępowanie podzielono aż na pięć zadań. Wykonawca będzie musiał zaprojektować przebudowę ulic oraz budowę mostów. Nowa nawierzchnia pojawi się na ulicach: Łąkowej w Raszynie, Drozda i Szczygła we wsi Rybie. Natomiast przepusty zostaną wybudowane w ciągu ul. Jaworowej we wsi Falenty Nowe, ul. Narożnej we wsi Jaworowa oraz ul. Szlacheckiej we wsi Dawidy Bankowe.

Ul. Malwy oraz Krańcowa będą musiały zostać ukończone do 1 sierpnia tego roku. Dokumentacje projektowe dróg muszą być wykonane do maja 2017 r., a mostów do 15 grudnia 2016 r.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.