Dowody z opóźnieniem

Region

Rząd chce opóźnić o półtora roku termin wydawania nowych dowodów osobistych. Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przesuwający ten termin na 1 stycznia 2013 r.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu powodem wprowadzenia nowego wzoru dokumentu tożsamości w późniejszym niż pierwotnie zakładano terminie są względy organizacyjne i techniczne dotyczące procedur przygotowawczych i technicznych wydawania nowych dokumentów – m.in. certyfikacja poziomu bezpieczeństwa, oprogramowanie, itp. Pierwotnie nowe dowody miały być wydawane od 1 lipca 2011 r.

Przedłużenie vacatio legis nowej ustawy wynika także z konieczności notyfikowania rozporządzeń wykonawczych do Komisji Europejskiej.

Jednocześnie przesunięcie wejścia w życie ustawy o dowodach osobistych powoduje konieczność zmiany terminu obowiązywania przepisów ustawy o ewidencji ludności. Jej przepisy, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, powinny zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

W projekcie ustawy zmienione zostały ponadto przepisy dotyczące okresu ważności związanych z dowodem certyfikatów. Proponuje się, by okres ich ważności rozpoczynał się w dniu ich aktywacji i był nie dłuższy niż okres ważności dowodu osobistego. Zrezygnowano także z tzw. ograniczonej identyfikacji. Wynika to z tego, że obecnie na rynku brakuje standardowych lub powszechnie akceptowanych rozwiązań w tej dziedzinie.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.