Debata o stanie gminy – również w Milanówku

Milanówek

Jak władze samorządu wywiązują się ze swoich obietnic? Czy gmina jest dobrze zarządzana? Na te i inne pytania odpowiedzi będzie można szukać podczas debaty o stanie gminy. Odbędzie się podczas absolutoryjnej sesji rady gminy.

W ślad za gminą Grodzisk Mazowiecki idzie Milanówek. 27 czerwca, podczas sesji rady miasta odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy. W debacie będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec. Warunkiem jest złożenie pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miasta, poparte przez co najmniej 20 mieszkańców Milanówka.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 czerwca do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta, w bud. A. Zgłoszenia elektroniczne przejdą dodatkową weryfikację na dzień przed sesją. Mieszkańcy będę wypowiadać się w kolejności składania zgłoszeń. Maksymalna liczba mieszkańców na debacie wynosi 15, ale rada może postanowić zwiększenie tej liczby.

Co po debacie? Odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza, a także zatwierdzeniem sprawozdań finansowych i udzieleń burmistrzowi absolutorium.

Raport do pobrania tutaj.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.