Czy dojdzie do blokady budowy autostrady?

Region

Mieszkańcy terenów leżących w pobliżu budowy autostrady A2 mają dość. Zarejestrowali Komitet Społeczny „W cieniu budowy autostrady A2” i zapowiedzieli blokadę dróg wojewódzkich nr 701 i 718.

Protesty mieszkańców Gąsina, Moszny, Domaniewa i Domaniewka przeciwko niszczeniu infrastruktury drogowej w regionie przez pojazdy budowy autostrady A2 trwają już kilka miesięcy. Wszelkie dotychczasowe prośby, petycje, spotkania i rozmowy nie przyniosły istotnych dla nich zmian. Nadal czują się tak, jakby żyli na placu budowy – spokoju nie mają ani za dnia, ani w nocy. Jak podkreślają, 50-tonowe ciężarówki i maszyny budowlane, które poruszają się po drogach publicznych, zagrażają także konstrukcjom ich domów.

Ultimatum

Zarejestrowany w marcu Komitet Społeczny „W cieniu budowy autostrady A2” zagroził rozpoczęciem akcji protestacyjnej na skrzyżowaniu dróg 701 i 718 (na tzw. rondzie marszałka Struzika) jeśli żądania mieszkańców północnej części Pruszkowa i przyległych miejscowości nie zostaną spełnione. Domagają się oni opracowania nowej organizacji ruchu w rejonie budowy autostrady A2 i wybudowania dróg technicznych dla pojazdów budowy, utrzymania w czystości nawierzchni dróg oraz pisemnego zobowiązania się wykonawców do wykonania bieżących napraw dróg zniszczonych z powodu budowy i naprawy ich nawierzchni po zakończeniu prac na autostradzie. Komitet dał czas inwestorowi i wykonawcom na spełnienie żądań do 1 kwietnia.

Kolejne spotkanie

– Na razie zdecydowaliśmy się na zawieszenie protestu – poinformowała Agata Wychowaniec, wiceprzewodnicząca KS „W cieniu budowy autostrady A2”. Komitet doprowadził za to do kolejnego spotkania z przedstawicielami inwestora, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawców, firm Budimex i Strabag, oraz władz powiatu. Tym razem GDDKiA reprezentował Tomasz Kwieciński, szef projektu. Wcześniej GDDKiA przysyłała na spotkania pracownika niższego szczebla, nie mającego żadnych mocy decyzyjnych.

Po 15 kwietnia – protest

W wyniku spotkania komitet wnioskuje o udostępnienie kopii kontraktu zawartego pomiędzy GDDKiA i wykonawcami w części dotyczącej harmonogramu prac, sposobu, czasu oraz warunków użytkowania dróg publicznych oraz lokalizacji i terminów wybudowania dróg technicznych. Domaga się także bezwzględnego zamontowania myjni dla pojazdów budowy przy każdym wyjeździe na drogę publiczną, udostępnienia do wiadomości zarządców dróg, policji oraz komitetu spisu podwykonawców wraz z wykazem numerów rejestracyjnych pojazdów dowożących materiały do budowy oraz oznakowania wszystkich pojazdów budowy (również należących do podwykonawców) widocznymi tablicami o treści „Budowa autostrady A2”. Komitet chce także, by wykonawcy podpisali zobowiązania, że po zakończeniu inwestycji naprawią lub będą partycypować w naprawie zniszczonych dróg publicznych. GDDKiA dostała czas na odpowiedź na wnioski komitetu do 15 kwietnia. – Jeżeli do tego czasu nic się nie stanie, rozpoczynamy blokadę budowy autostrady – mówi Agata Wychowaniec.

  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.